YYS Yıllık Faaliyet Raporu

 • YYS Yıllık Faaliyet Raporu

  YFR’nin Önemi


  • YFR‘da yapılan tespitlerde firma kendiliğinden beyan kapsamında cezanın %15’ni, uzlaşmaya giderse bununda yarısını ödeyerek riski ortadan kaldırabilir.

  • Her üç yılda bir Gümrük Müfettişleri tarafından da aynı denetim gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, böylesi nitelikli ve kapsamlı bir denetim faaliyetinin, bağımsız ve işin ehli kişilerce yapılması önem taşımaktadır.

  • Muhasebe ve stok kayıtlarını da kapsayan böylesi kapsamlı bir denetim faaliyetinin, esas itibarıyla denetimin bağımsızlığı ilkesi gereğince, sadece Gümrük Denetim Danışmanlık hizmeti veren şirketler tarafından yapılması beklenendir.

  • Uzman kadrosu ile on yıldır sadece gümrük denetimi yapan CustomsAudit, YFR çalışmasında ve olası risklerin yönetilmesinde lider firmadır.

  Yıllık Faaliyet Raporunda Sorumluluk

  YYS kapsamında düzenlenen Yıllık Faaliyet Raporu, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi denetmenin sorumluluğundadır.

  Raporların mevzuata uygun olarak, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nde belirlenen formatta düzenlenmesi ve Gümrük Bölge Müdürlüğüne usulüne uygun olarak yapılması gerekmektedir.

  Periyodik YFR Denetimin Avantajı

  12 aylık dönemi kapsayacak YFR denetimleri iki veya üç aylık dönemlere yayılarak yapılması, hem hatalara karşı risk minimize edilmekte ve en az zarar ile risklerin yönetilmesi sağlanmakta, hem de YFR çalışması son ana bırakılmayarak daha etkin şekilde tamamlanmaktadır.