YYS Belgesi Sağlanabilecek Avantajlar

 • YYS Belgesi Sağlanabilecek Avantajlar

  Bu yazımızda daha çok YYS Belgesinin firmalara yararlarını maddeler halinde yazacağız.

  İhracat ve ithalatta yerinde gümrükleme kolaylığı (ihracat ve ithalat eşyalarının gümrüğe girmeden kendi tesislerinden yapma kolaylığı),

  İzinli alıcı ve gönderici kolaylığı (transit eşyanın gümrüğe girmeden kendi tesislerinden sevk etme ve gönderebilme kolaylığı),

  Teminatlı işlemlerde, yapılan her işlemde ayrı ayrı teminatlar hazırlamak ve idareye vermek yerine bir defalığına hazırlanan götürü teminat uygulaması beraberinde, teminatın tutarı önceden tespit edilmiş olarak süresiz ve düşümlü kullanmamak üzere teminat verebilme kolaylığı,

  Teminat gerektiren işlemler için nispi olarak teminat hazırlayıp verebilme konusundaki basitleştirme işlemler

  İlgili odalar tarafından tescil edilmiş ve ilgili gümrük müdürlükleri tarafından yeniden onaylanması/ vizelenmesi işlemlerine gerek duyulmaksızın, Gümrük birliği anlaşmamız çerçevesinde gümrük vergilerinden muaf tutmayı sağlayan A. TR serbest dolaşım belgesi düzenleyebilme kolaylığı

  Eşyanın beyan edilen tutarından bağımsız olarak Fatura Beyanı ve EUR MED Fatura Beyanı düzenleyebilme

  Gümrük işlemleri esnasında noksan belge ile gümrük beyanında bulunabilme konusunda sağlanan imkanlar.

  Eşyanın cinsi ve türüne göre herhangi bir kısıtlama olmaksızın, araç üstünden indirilmeden sağlanan ve supalan (Araç üstü) olarak adlandırılan işlemden faydalanabilme kolaylığı,

  Belge eksiği ile beyan edilen ve araç üstünde gümrük işlemlerinin takip edilmesi ve sonlandırılması kolaylığının beraber kullanılabilmesi,

  Gümrük Yönetmeliği tarafından belirlenen eşyanın analiz neticesini beklemeksizin teslim alınabilmesi, 

  Uluslararası taşıma belgesi ibraz edilemeyen petrol ve petrol türevi ürünleri herhangi bir konşimento ibrazı yapmadan önce teslim alabilme kolaylığı

  Ayniyet tespit ile ilgili olarak Bakanlık tarafından hazırlanan farklı düzenlemelerden faydalanabilme kolaylığı. (DİR VE GEÇİCİ İTHALAT GİBİ)

  Hem ithalatta hem de ihracatta eşya muayenesi ile belge kontrolünün bulunmadığı bir hat olan yeşil hatta işlem yapabilme kolaylığı (VİP GEÇİŞ)

  Araç üstünden boşaltılmadan yapılan gümrük işlemleri esnasında yeşil hattan faydalanabilme kolaylığı,

  Beyan edilen belgelerin daha az kontrolü ve muayene işlemlerine daha az tabi tutulma, 

  Gümrükte verilecek olan zorunlu bilgilerin birer özet halinde verilebilme kolaylığı, 

  Özet beyana veya özet beyan niteliğindeki belgelere ya da özet beyan olarak kullanılan bilgilerin esas alındığı emniyet ve güvenlikle alakalı gümrük kontrollerine daha az tabi tutulma kolaylığı,

  Sınır kapılarında önceliğe sahip olabilme kolaylığı

  Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sahiplerine Doğrudan ve Dolaylı Yararları: Bu faydalar aşağıda sıralanmaktadır;

  – Araçtan ürün boşaltma sürelerinin azalması,

  – Araca ürün yükleme sürelerinin kısalması

  – Taşıma yapan aracın ve içindeki eşyaların depo önlerinde beklemesi gibi sürelerden doğacak masrafların ortadan kalkması,

  – Gümrük idareleriyle yakın ve çözüm odaklı ilişkiler ve kamu , özel sektör arasında bilgi alışverişinin artması karşılıklı sağlanan işbirliğinin çözüm odaklı olarak yaşanan olası sorunlara çözümcül bakışın artışı,

  – Ticaret konusunda kendisine güvenilir kişi olarak imtiyaz kazanılması ve tüketici nazarında itibar görerek satış yapma potansiyelinin artması

  – Birbiriyle iletişim halinde olan ev iş yapma zorunluluğu olan kişilerin karşılıklı empati yaparak birbirini daha iyi anlayabilme fırsatları,

  – Sevkiyatların zamanında yapılması ve sevkiyata konu olan tarafların iş akışlarında yalınlık sağlanması,

  – Planma konusundaki iyileştirmeler neticesinde maliyetlerin ve iş gücü kayıplarının azalması

  – Müşteriye sağlanan güven neticesinde müşteri bağlılığın artması,

  – Emniyet ve güvenlik sorunları nedeniyle yaşanan sorunlardaki azalış, – Güvenlik sorunlarının neden olduğu kayıp ve hırsızlık olaylarının azalması

  – Fiziki hareketlerin azalması sayesinde ürünlere verilen hasarın azalması,

  – Yetkinlik ve etkinlikleri bakımından çalışanları daha iyi tanıyabilme,

  – Arz zinciri paydaşlarının birbiri ile iş yapmaktan dolayı birbirine karşı olan güven ve iletişim artışı,

  – Tedarik sürecinde ortaya çıkan masraflarının azalması ve tedarikçilerle işbirliğinin artması,

  – Sigorta masraflarının azalması