Yeni Ekonomik Planın Dış Ticarete Etkileri

  • Yeni Ekonomik Planın Dış Ticarete Etkileri

    Gümrük, Dış Ticaret, ihracat, ithalat ve STA’larla ilgili : “yeni pazar”, “yeni ürün”, “yeni ihracatçı” hedefi ve küresel değer zinciri bakış açısıyla “İhracat Ana Planı” oluşturulacak. İhracat teşvik sistemi daha verimli ve etkin olarak yeniden yapılandırılacak. İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesini sağlamaya yönelik Elektronik İhracat Platformu kurulacak.

    Uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, gümrük işlemlerinin hızlandırılması, kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan gelir kaybının engellenmesi için gümrük bilgi sistemleri uçtan uca bir bakış açısıyla ve büyük veri analizi, ileri analitik yetkinliklerini de içerecek şekilde güçlendirilecek.

    Yürürlükteki serbest ticaret anlaşmaları gözden geçirilecek, cari işlemler açığını azaltmaya yönelik hedefler konularak bunların takibi yapılacak, makro ekonomik hedefleri destekleyici yeni serbest ticaret anlaşmaları oluşturulacak.
    Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak. İthalata bağımlılığı azaltmak ve ihracatı artırmak amacıyla yerli üretim ve dünyadaki en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak teknoloji ve Ar-Ge yatırımları kamu-özel iş birliği modelleriyle gerçekleştirilecek.