Yem Hammaddelerinin Gümrük Vergileri Sıfırlandı

  • Yem Hammaddelerinin Gümrük Vergileri Sıfırlandı

    İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 gtip lu çerezlik olmayan ayçiçeği tohumundada GV oranı %13 e indirildi, 2303 (Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar..), 2305 (Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar…) ve 2306 (Bitkisel katı veya sıvı yağ ekstraksiyonundan arta kalan küspe ve diğer katı artıklar…) pozisyonlarındaki ürünlerde GV oranları sıfırlandı. Hayvancılığı desteklemeye yönelik bir uygulama.