Yatırım Teşvik Başvurularında Yeni Dönem

  • Yatırım Teşvik Başvurularında Yeni Dönem

    Yatırım Teşvik Belgesi ile İlgili Her Türlü İş ve İşlem E-TUYS Aracılığıyla Yapılacaktır.

    Bu kapsamda, 31 Mayıs 2018 Tarihli ve 30437 Sayılı Resmî Gazete ’de Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği yayımlanmıştır.

    Buna göre, yatırımcıdan istenecek bilgileri Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) aracılığıyla yatırımcı adına bildirmek üzere yetkilendirilen kullanıcılar, nitelikli elektronik sertifikaya sahip olacaktır. Yatırımcı ya da danışman tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için gerekli bilgi ve belgelerle Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü’ ne başvurulması gerekecektir.

    2 Temmuz 2018 itibaren yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olanlar ve yetkilendirme başvurusu talebi Ekonomi Bakanlığınca onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilecek olup, Yatırım Teşvik Sisteminin tüm kullanıcılarının en kısa sürede yetkilendirme için Bakanlığa müracaat etmeleri önem arz etmektedir.