Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi

 • Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi

  Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi sonunda yayınlandı.

  Varış öncesi beyana ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), uygulama tarihi 23.04.2019 olmak üzere, 30664 sayılı, 23 Ocak 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

  Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyanın Genel Müdürlükçe belirleneceği ve Bakanlık internet sitesinde duyurulacağı ifade edilmiştir.

  Bununla birlikte 2019/12 sayılı Genelge gereğince söz konusu listedeki değişiklik veya güncellemelerin Gümrükler Genel Müdürlüğünce gerçekleştirileceği de belirtilmektedir.

  Ekli listeye ekte ulaşabilirsiniz.

  Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliğinden Yararlanacak Eşya Listesi