Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi sonunda yayınlandı.

Varış öncesi beyana ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), uygulama tarihi 23.04.2019 olmak üzere, 30664 sayılı, 23 Ocak 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyanın Genel Müdürlükçe belirleneceği ve Bakanlık internet sitesinde duyurulacağı ifade edilmiştir.

Bununla birlikte 2019/12 sayılı Genelge gereğince söz konusu listedeki değişiklik veya güncellemelerin Gümrükler Genel Müdürlüğünce gerçekleştirileceği de belirtilmektedir.


Ekli listeye ekte ulaşabilirsiniz.

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliğinden Yararlanacak Eşya Listesi