Sözleşmelerde TL’ye Geçişin Ayrıntıları

 • Sözleşmelerde TL’ye Geçişin Ayrıntıları

  85 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile alakalı daha önceki yazımızda belirttiğimiz olası problemlerin birçoğunu giderecek nitelikteki Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı karara ilişkin tebliği (Tebliği No: 2008-32/34)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ. (TEBLİĞ NO: 2018-32/51) 
  Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;
  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181006-4.htm
  Öncelikle tebliğin 4. maddesine istinaden ihracat taşımalarında döviz fatura kesilebileceğine hükmolunmuş. Ancak İthalat taşımaları ile alakalı halen bir atıf bulunmamakta. Ancak zaten İthalat taşımaları ithalat hükmünde olduğu ve gümrük beyannamelerinde döviz olarak istatistiki kıymete eklendiği için döviz kesilmemesi ticaretin olağan akışına ters.
  Sermayesinin %50’sinden fazlası yabancı kişilere (tüzel veya gerçek) ait firmalarla yapılan iş ve hizmet anlaşmalarının Döviz olabileceği hükmolunmuş ancak kira sözleşmeleri için yapılabileceği belirtilmemiş. Bizce yabancı kişilere yapılan kiralama gelirleri de bir nevi döviz kazandırıcı hizmet olduğundan serbest kalması kamu yararına olabilirdi.
  Eski tarihli sözleşmeler için 2 ocak 2018 kuru ise çok düşük kalmış malesef. Döviz kurunu baskılayacak olması yararı fakat, bunun çok ciddi dezavantajları da bulunuyor.
  Örneğin ciddi itilaflar çıkabilir. Döviz kira alacağına göre yatırım yapan firmaların mali yapılarını bozabilir. Döviz kira veren yabancı yatırımcıların TL kiraya dönmesi döviz gelirlerini azaltabilir. ayrıca Türkiye çapında kiralarda düşüş olması ilk olarak devletin kurumlar ve stopaj vergi gelirlerini etkileyecektir.

  Bize göre halen böylesi büyük bir değişim için düşünülmemiş çok nokta var ve bu kararların hepsi gelecekte tekrar değişime açık gözüküyor.