Pek Çok Ara Üründe Gümrük Vergileri Sıfırlandı

 • Pek Çok Ara Üründe Gümrük Vergileri Sıfırlandı

  20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
  konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste’de büyük değişikliğe
  gidilmiştir.

  V sayılı liste genelde üretim girdisi mallar olup yanında
  kullanım amacı ve/veya ürünün belli özellikleri sıralanmıştır. Belirtilen
  özellik ve kullanım amacı taşıyan aynı tarifeli ürünlerin gümrük vergisi “0”
  olarak alınır. 

  İlgili listeye ve karara aşağıdaki linkten
  ulaşabilirsiniz;

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170731M1-6.pdf