Pek Çok Ara Üründe Gümrük Vergileri Sıfırlandı

Pek Çok Ara Üründe Gümrük Vergileri Sıfırlandı

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste'de büyük değişikliğe gidilmiştir.

V sayılı liste genelde üretim girdisi mallar olup yanında kullanım amacı ve/veya ürünün belli özellikleri sıralanmıştır. Belirtilen özellik ve kullanım amacı taşıyan aynı tarifeli ürünlerin gümrük vergisi "0" olarak alınır. 

İlgili listeye ve karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170731M1-6.pdf