Pandemi Döneminde konulan İGV’ler. Karar Sayısı: 3351