Nihai Kullanım Başvurusu

Nihai Kullanım Başvurusu

Nihai Kullanım Nedir?

Nihai kullanım sistemi, üretimde kullanılacak girdilerin ucuza temin edilmesini sağlayarak üretimin artırılmasına katkıda bulunmak ve yerli sanayinin gelişmesini desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.

Nihai Kullanım Başvurusu

Nihai kullanım sisteminden yararlandırılan eşyanın ithali sırasında, Türkiye’ye ithal edildikten sonra belirli bir kullanıma tabi tutulması koşuluyla, gümrük vergisi alınmaz veya indirimli bir gümrük vergisi oranı uygulanır. Nihai kullanımdan yararlanabilecek eşya İthalat Rejimi Kararı ile belirlenir. Bu sistemden yararlanmak için, nihai kullanıma tabi olacak eşyayı ithal etmek isteyen kişinin nihai kullanım izni alması gerekir. Nihai kullanım kapsamında ithal edilecek eşyanın, öngörülen amaçlar için ve belirlenen sürede kullanılması gereklidir. Ayrıca, ithalatı yapan kişinin bu eşyaya ve eşyanın işlenmesine ilişkin kayıtları tutması zorunludur.

Nihai Kullanım izni nasıl alınır?

Nihai kullanım izni, eşyayı kendileri nihai kullanıma tabi tutacak ithalatçılara veya eşyayı nihai kullanıma tabi tutacak firmalara devretmek suretiyle ithal eden ithalatçılara verilir. İthalatçının veya nihai kullanıcının gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce eşyanın serbest dolaşıma gireceği yetkili gümrük idaresine yazılı olarak izin başvurusunda bulunması gerekir. Nihai kullanım izni başvuruları Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılır. Yazılı izinde eşyanın nihai kullanımı için öngörülen süre ve öngörülen amaç belirtilir. Nihai kullanıcı tarafından “Nihai Kullanım İzin Başvuru Formu” ile ithalatın yapılacağı gümrük idaresine başvuru yapılır. İdarenin yapacağı değerlendirme sonucunda “Nihai Kullanım İzin Belgesi” düzenlenir.

Nihai Kullanıma dair gümrük işlemleri nasıl yapılır?

Gümrük idaresince, eşyadan normalde alınması gereken gümrük vergileri ile nihai kullanımı nedeniyle indirimli gümrük vergisi oranı uygulanarak hesaplanan vergiler arasındaki fark teminata bağlanır. İzin verilen kişi tarafından eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edildiğinin ve öngörülen amaçlar için kullanıldığının belirlenmesi halinde gümrük idaresince alınan teminat iade edilir. Nihai kullanım yalnızca gümrük vergisinde tamamen veya kısmen bir indirim sağlar. Gümrük işlemleri sırasında alınan ve gümrük vergisi dışında kalan vergilerde herhangi bir muafiyet ve indirim yapılmaz.

Nihai Kullanıma tabi tutulan eşyalara örnekler

 • Hurda gemilerin sökülmesi suretiyle başka bir eşyaya dönüştürülmesi.
 • Şeker cinsi eşyanın meyve suyu içinde kullanılması suretiyle işlemeye tabi tutulması
 • Solvent nafta cinsi eşyanın boya ve endüstriyel temizlik imalatında kullanılması
 • Fermuarların tekstil eşyasına monte edilmek ve birleştirilmek suretiyle imalatı
 • Şeker kamışı melaslarının yem sanayinde kullanılmak üzere işlenmesi
 • Ambalajlı etil alkolün sirke üretiminde kullanılması
 • Kurutulmuş soğanların Aroma ve çeşni verici olarak kullanılması
 • Bitki büyüme düzenleyicilerinin üretiminde kullanılan ürünler
 • Yağlama yağları için katkı maddeleri karışımlarının üretiminde kullanılan ürünler ithalatı
 • Faks makineleri, bilgisayar yazıcıları ve fotokopi makineleri için kartuşların veya mürekkep/toner ile doldurulmuş şişelerin üretiminde, toner tozlarıyla karıştırılmak üzere jelatin esaslı pat ithalatı
 • Yazıcı, fotokopi makinesi, faks makinesi ve çok amaçlı ekipmanların mürekkeplerinin üretiminde kullanılmaya mahsus manyetik parçacıkların eşit dağıldığı, termoset reçine tozu ithalatı
 • Motorlu araçların süspansiyon sistemlerinin imalatında kullanılmak üzere, fiberglas ile desteklenmiş plastik enine levha yayı ithalatı
 • '87'nci fasılda yer alan eşyanın üretimine mahsus, iç tarafında uzunlamasına V oluklu desen olan, ikizkenar yamuk şeklinde enine kesit (V-kayış) vulkanize kauçuktan sonsuz transmisyon kayışı ithalatı
 • Cerrahi ipliklerin imalatı için laktik asit ile glikolik asitin kopolimerlerinden iplik ithalatı
 • Fermuar imaline mahsus, enine kesitin ebatı 0,5 mm veya daha fazla fakat 1 mm’yi geçmeyen polyester veya poli (butilen tereftalat)’tan monofilamentler
 • Motorlu araçların kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motorlarının imalatında kullanılmaya mahsus motor yanma odalarında iyileştirilmiş atomizasyona uygu solenoid valfli yakıt püskürtücüleri
 • Alüminyum pistonlar: motorlu araçların klima cihazlarının kompresörlerine yerleştirilmeye mahsus eşyalar
 • Basınç-düzenleme sistemi, motorlu araçların klima cihazlarının kompresörlerinde kullanılmaya mahsus eşyalar
 • Elektromanyetik debriyaj (clutch), motorlu araçların klima kompresörlerinin imaline mahsus eşyalar
 • SCART tip konektörler, plastik veya metal bir mahfaza içine yerleştirilmiş, 2 sıra halinde 21 bacaklı (pin), 85.21 ve 85.28 pozisyonları altında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus eşya

Nihai Kullanım Başvurusu