KDV İstisnası

  • KDV İstisnası

    Bir kere daha hatırlarma gereği duyduk. Sanayi sicil belgesine haiz müşterilerimiz; ekteki bakanlar kurulu kararına istinaden;

    Kararın ekinde bulunan makina ve techizat listesinden -imalatta kullanmak şartı ile- ithalat yapmak isterlerse KDV istisnasından yararlanabilirler.

    Yalnız liste kullanılmış makine ve teçhizatı kapsamamaktadır.

    KDV İstisnası Bakanlar Kurulu Kararı