KDV İstisnası

KDV İstisnası

Bir kere daha hatırlarma gereği duyduk. Sanayi sicil belgesine haiz müşterilerimiz; ekteki bakanlar kurulu kararına istinaden;

Kararın ekinde bulunan makina ve techizat listesinden -imalatta kullanmak şartı ile- ithalat yapmak isterlerse KDV istisnasından yararlanabilirler.

Yalnız liste kullanılmış makine ve teçhizatı kapsamamaktadır.

KDV İstisnası Bakanlar Kurulu Kararı