İthalat Kayıt Belgesi

 • İthalat Kayıt Belgesi

  Bilindiği üzere, 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında bahse konu tebliğin ekinde belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın serbest dolaşıma girişi ülke ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik kayda alınmak suretiyle izlenmektedir. Bu kapsamda ilgili tebliğin 4. maddesi “Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için “Kayıt Belgesi Başvuru Formu”nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.’’ hükmünü amirdir. 
  Bu bağlamda, 31 Ocak 2019 tarihinden itibaren 42.02 ve 42.03 tarife pozisyonları ile 61., 62., 63., 64. (64.06 hariç) fasıllar altında sınıflandırılan eşyadan([1]) Ek 1’de belirtilen menşeli olanlarına yönelik yapılacak kayıt belgesi başvurularında ithalatçı firmaların üretim, ihracat, ithalat ve istihdam verisi gibi kriterleri dikkate alarak yapılacak olan risk bazlı değerlendirme sonucunda gerekli kriterleri karşılamayan firmalardan([2]) ekte yer alan bilgi ve belgeler talep edilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin İTKİB Genel Sekreterliği’ne sunulması gerekmektedir. Bununla birlikte, menşe ülke ve firma bazında gerçekleşen ithalat izlenecek olup; gerekli görülmesi halinde diğer ülkelerden veya firmalardan da ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. 
  EK: 1 – EK BİLGİ VE BELGE TALEP EDİLECEK MENŞE ÜLKELER 1. ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2. BANGLADEŞ 3. VİETNAM 4. ENDONEZYA 5. HİNDİSTAN 6. KAMBOÇYA 7. PAKİSTAN 8. SRİ LANKA 9. BURMA (MYANMAR) 10. TAYLAND EK-2 TALEP EDİLECEK EK BİLGİ VE BELGELER 
  1. Bir örneği aşağıda yer alan İhracatçı/Üretici Bilgi Formu. (Menşe ülke yetkili makamlarınca yapılacak olan resmi kurum içerik onayının ardından ülkemizin menşe ülke diplomatik temsilciliklerine onaylatılacaktır.) 
  2. Varsa üretici firmanın sahip olduğu marka/markaların tescil belgesi. (Menşe ülke yetkili makam onayının ardından Türkçe’ye yeminli tercümesi yaptırılacak olup hem menşe ülke dilindeki belgeler hem Türkçe belgeler ülkemizin menşe ülkedeki diplomatik temsilciliklerine onaylatılacaktır.) 
  3. Üretici firmanın ülkemizde yerleşik olan bir marka sahibine üretim yapması halinde, marka sahibi ithalatçı firmanın marka tescil belgesinin fotokopisi ve iki firma arasındaki ticari ilişkiyi tevsik edici bilgi/belgeler.
  Evrak örnekleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.