İlave Gümrük Vergisi

 • İlave Gümrük Vergisi

  10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı R.G. 433 Sayılı Karar’a istinaden aşağıdaki tabloda bulunan ürünlere yanlarındaki ülke gruplarında belirtildiği oranda ilave gümrük vergisi getirilmiştir.
  Ülke grubu kodları
  • 1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları;
  • 2: Güney Kore,
  • 3: Malezya,
  • 4: Singapur,
  • 5: Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu,
  • 6: En Az Gelişmiş Ülkeler,
  • 7: Gelişme Yolundaki Ülkeler,
  • 8: Diğer Ülkeler

  İlave Gümrük Vergisi