İhracat Tutarlarının Türkiye’ye Getirilmesi

  • İhracat Tutarlarının Türkiye’ye Getirilmesi

    TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’e göre, ihracat bedellerinin artık yurda getirilmesi zorunlu hale geldi.

    Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.

    İlgili tebliğin linki;