Hizmet İhracatı Örnekleri

 • Hizmet İhracatı Örnekleri

  Hizmet İhracatı Nedir?

  Hizmet ihracatı ile ilgili düzenlemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılır. Bu düzenlemeler, 3065 sayılı KDV Kanun ve buna dayanılarak yayımlanan tebliğin “İhracat İstisnası” başlığı altında yer alır. Buna göre, bir hizmetin ihraç edilmiş sayılması ve KDV’den istisna olabilmesi için; hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerekir.

  Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile ispatlanır. “Hizmetten yurt dışında faydalanılması” derken kastedilen şey, yurt dışındaki müşteri için Türkiye’de yapılan hizmetin, müşterinin yurt dışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.

  Türkiye’den serbest bölgelere verilen hizmetler hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilmez.

  Hizmet ihracatındaki vergi istisnası uygulamasına dair bazı örnekler aşağıda yer almaktadır:

  Örnek 1: Türkiye’de mükellef (Z) Mühendislik Ltd. Şti., Ürdün’de bulunan bir firma ile yaptığı anlaşma uyarınca bu firmaya Ürdün’de inşa edilecek bir tekstil fabrikası projesi çizimini yapmış ve buna ait bedeli tahsil etmiştir. Bu hizmet, hizmet ihracatı kapsamında KDV’den istisna olup, (Z) firması, düzenleyeceği faturada KDV hesaplamaz.

  Örnek 2: Türkiye’de faaliyette bulunan (A) şirketi, Almanya’da yerleşik bir firma için, bu firmanın Türkiye’den satın aldığı tekstil ürünlerinin temin edilmesinde aracılık etmiş ve komisyon ücreti almıştır. (A) şirketinin, bu komisyonculuk hizmeti, hizmet ihracatı kapsamında KDV’den istisnadır.

  Hizmet ihraç ettiğiniz için hak kazandığınız vergi iadesini almak üzere vergi dairenize yapacağınız başvurularda sizden aşağıdaki gibi bazı belgeler istenecektir:

  – Standart iade talep dilekçesi,

  – Hizmet faturası veya listesi,

  – Ödeme belgesi (dövizin Türkiye’ye getirildiğini ispatlayan belge, banka dekontu vb.),

  – Hizmet ihracatının beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi,

  – Yüklenilen KDV listesi,

  – İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

  Güncel ve tam olarak sizden hangi belgelerin isteneceğini vergi dairenize başvurarak öğrenebilirsiniz.