Güncel Mevzuat Değişiklikleri

 • Güncel Mevzuat Değişiklikleri

  T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Sao Paulo Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atıfla, Koronavirüsün Brezilya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek amacıyla Brezilya hükümeti tarafından alınan önlemler kapsamında, %70 veya daha yüksek içeriğe sahip etil alkol, dezenfektanlar, antiseptik jeller, koruyucu plastik giysi ve aksesuarları, klinik eldivenler ve maskeler, cerrahi kullanım için eşyalar, kompres, kateterler, otomatik solunum cihazları ve termometreler gibi tıbbi ürün ve hastane malzemelerinde gümrük vergilerinin 18/03/2020 tarihinden 30/09/2020 tarihine kadar sıfırlandığının ifade edildiği bildirilmektedir.
  95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan nihai kullanım mevzuatı kapsamında indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri listesine 2207.20.00.10.13 gtipli dökme etil alkol (kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere) eklenmiştir
  6307.90.98.10.11 tarifesinde yer alan bir kullanımlık maskelerin ithalatında İlave Gümrük Vergisi alınmayacaktır.
  9019.20.00.00.18 gtipli Cihazlar isimli madde ithalatında İlave Gümrük Vergisi alınmayacaktır.
  Koranavirüs kapsamında alınan tedbirler kapsamında Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından biri olan Irak’a açılan Habur Gümrük Kapısı vakit kaybetmeksizin 1 Mart 2020 itibarıyla yolcu giriş ve çıkışları kapatılmış, ticari geçişlerin kontrollü olarak gerçekleştirilmesine başlanmıştır.
  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (III) sayılı listesinin (A) cetvelinde yer alan kolalı gazozlar ve (B) cetvellerinde yer alan tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar ve bazı içilen tütün ürünlerinde ÖTV oran ve tutarları değişti. 
  Damping vergisine tabi ÇHC menşeli 8208.30.00.00.00 GTİP i altında kayıtlı yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar ürününe yönelik olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
  96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğin ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ventilatör, ecmo, oksijen konsantratörü, flow sensör, ekspirasyon valfi, oksijen sensörü, ventilatör devreleri, hasta devreleri (anestezi/ventilatör devresi), kanül, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri eklenmiştir.
  Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 26.03.2020 tarih ve 852 sayılı yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısına atfen, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan Kovid-19 salgınının bugüne kadar yüzbinlerce insanda görüldüğü ve salgın sebebiyle binlerce insanın hayatını kaybettiğinin bilinmekte olduğu ve yüksek bulaşıcılığı ve aşısının ya da özel ilacının henüz geliştirilememiş olması nedeniyle hastalığın, insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edildiği; Dünya Sağlık Örgütü’nce de küresel salgın (pandemi) olarak ilan edilen mezkur hastalık nedeniyle hastalıktan etkilenen ülkeler ve ülkemiz tarafından sınır kapısından yapılan geçişler, uçuşlar ve seyahatlerin yasaklanmış veya kısıtlanmış olduğu, bu durumun ithalatçı ülkelerce konulan ithalat yasakları ile fiilen aynı sonucu doğurduğu bildirilmektedir.
  Bilindiği üzere, 18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayı ile Resmi Gazete’de, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5) yayımlanmış olup söz konusu tebliğ kapsamında İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 56.03 GTP ile başlayan ürünler içerisinde yer alan “Yalnız Meltblown Kumaş’da eklenmiştir. Bununla birlikte, söz konusu ürünün ihracatına kayıt verilmesi hususlarında Bakanlığımızca sadece Genel Sekreterliğimiz yetkilendirilmiştir. Anılan tarihten itibaren ilgili ürüne ait ebirlik sistemi üzerinden yapılacak ihracatlara ilişkin başvuru Genel Sekreterliğimiz onay masasına düşmekte olup yapılan kontroller sonucunda söz konusu eşyaya ilişkin ihracat işlemleri tekamül ettirilmektedir.
  Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesinin uygulamasına ilişkin risk analizi sonuçları BİLGE sistemi aracılığıyla yükümlülere bildirildiğinden dolayı BİLGE Sistemi tarafından menşe şahadetnamesinin talep edilmeyen durumlar için eşyaya ilişkin başkaca bir tereddütün bulunmaması halinde söz konusu eşya için menşe şahadetnamesinin talep edilmemesi gerekir.

  Yaşanmakta olan süreçte firmaların gümrük mevzuatında yer alan bazı süre yükümlüklerine uyamamaları nedeniyle karşılaşabilecekleri sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak Bakanlığımız tarafından gerekli önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda,

  1. Geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi dolan veya dolacak eşya için, izin süre sonu, yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın 30.06.2020 tarihi olarak belirlenmiştir. Böylece, sürelere uyulamamasından kaynaklı yaptırımlara maruz kalınması söz konusu olmayacaktır.
  2. Gümrük idaresine sunulan eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutuluncaya kadarki bekleme sürelerine ilişkin uzatım taleplerinin mücbir sebep olarak değerlendirilebileceğine yönelik talimat verilmiştir. Bu sayede, söz konusu eşyanın tasfiyelik hale gelmesi engellenerek ticaret erbabına kolaylık sağlanmıştır.
  3. Yükümlülerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesini teminen tüm transit süre sınırı aşımlarında para cezası uygulanmaması sağlanmıştır.

  Rusya’dan koronavirüs kararı

  Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi, Rusya Federal Gümrük Servisi, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu ile birlikte 30 Mart saat 00:00’dan itibaren Rusya devlet sınırlarının yanı sıra Rus-Belarus sınırının kara kısmı da dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, yaya, nehir ve karma sınır kapılarından geçişleri geçici olarak sınırlandıracaktır
  Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), üyelerine gönderdiği açıklamada, limonun Ağustos 2020 tarihine kadar “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ” kapsamına alınacağını duyurdu

  Güncel Mevzuat Değişiklikleri