Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

  Fasıl değişikliği olmamak kaydıyla savunma sanayi ve havacılık sektöründe kullanılan eşyanın ek-63’te belirtilen elleçleme faaliyetlerine tabi tutulmasına Bakanlıkça izin verilebilecek. 
   
  Geçici olarak ithal edilen eşyanın süre uzatımı süre bitiminden sonra da yapılabilecek. 
   
  Ek 24 de bulunan tahlil ücretleri ise arttırıldı. (Bir onceki Haber)
   

  Tek Pencere Sistemi üzerinden verilen dâhilde işleme, geçici ithalat, gümrük kontrolü altında işleme ve hariçte işleme izinlerinin kullanılmamasından dolayı gümrük idarelerince iptaline 241 kapsamında usulsüzlük cezası getirildi.

   İkinci tahlil numune başına belirlenen tahlil ücreti 600-TL’den 650-TL’ye çıkarıldı.
   
  Geri verme veya kaldırma başvuru formunun, beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararı başına ayrı ayrı düzenlenmesi gerektiği, bununla birlikte beyannamesi, ceza kararı ve ek tahakkuku aynı olan işlemler için tek bir başvuru formunun düzenlenmesi gerektiği hüküm altına alındı.