Gümrük Müşaviri Ne İş Yapar?

  • Gümrük Müşaviri Ne İş Yapar?

    Gümrük müşavirinin yaptığı iş kanunlarca şekillenmiştir. Öncelikle dış ticaret faaliyetlerinde bulunmak isteyen firmalara danışmanlık yaparlar. Dış ticaretle alakalı konularda yapılacak resmi beyanları temsil ettikleri firma adına müteselsil sorumlu olarak yaparlar. İşlemleri başlatma ve sonuçlandırma onlara aittir. Firmalar veya şahıslar gümrük müşavirleri aracılığı ile aldıkları şifrelerle işlemlerini kendileri takip edebilme özgürlüğüne sahiplerdir. Ancak gümrük mevzuatı oldukça geniş bir alanda olduğu için tavsiye edilen bir yöntem değildir.

    En ufak bir hatada yüklü miktarda ceza kesilebilir. Bu nedenle tercih edilen yöntemde gümrük müşavirleri firmaları veya şahısları temsil edecek şekilde işlemleri yürütmekle görevlidirler. Bunu yaparken de karşılıklı güven çok önemlidir. Verilen beyanda sorumluluk müteselsil olduğundan firmalar verdikleri bilgilerin doğruluğu konusunda hassas olmalıdır.

    Gümrük Müşavirleri ise kendilerine olan güvene ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına saygılı şekilde işlemleri başlatıp sonuçlandırmalıdır. Müşterilere gümrükleme, lojistik, danışmanlık konularında yardım sunan gümrük müşavirleri özel üniversitelerde dış ticaret, ithalat ve ihracat konularında ders de verebilme olanağına da sahiplerdir.