Gümrük İşlemleri Düzenlemesi Önemli!

 • Gümrük İşlemleri Düzenlemesi Önemli!

  Gümrük iş ve işlemleri ile ilgili Tahmil, Tahliye, Ardiye, Saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masrafları düzenleyen kanun onaylandı ve resmi gazetede yayınlandı.

  Bizim yorumumuz; bu durumda geçmişte yayınlanan 2017/10 ve 2014/29 sayılı genelgeler geçerlidir ve hemen uygulamaya konulmalıdır. bu konuda müşterilerimizin haklarının takipçisi olacağız…

  7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  Gümrük işlemlerini etkileyen maddeler;
  MADDE 12- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “3. Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve havayolu ile yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve havalimanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticileri, gümrüklü sahalarda 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığmın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamame kapsamı dışında bulunan gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masrafların belirlenen azami bedellerine uymakla yükümlüdür. Bakanlık tarafından azami bedeller belirlenirken özelleştirme uygulamaları çerçevesinde yapılan sözleşmelerde yer alan düzenlemeler dikkate alınır.” 
  MADDE 13-4458 sayılı Kanunun 241 inci maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir. “7. Bu Kanunun 218 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Bakanlıkça belirlenen azami bedellere uyulmaması halinde her bir işlem için beş bin Türk lirası usulsüzlük cezası uygulanır. 
  2014 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı – Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ” Liman Hizmet Tarifesinin Belirlenmesi ” konulu 2014/29 Sayılı genelge ile Liman Hizmet Tarifesinin Belirlenmisti. Ayrıca 2017 de de 2017/10 sayılı genelge ile havayolu ardiyelerine düzenleme getirilmişti.
  2014/29 ve 2017/10 Sayılı genelgelerde belirlenen ücretlere uyulmaması halinde Gümrük Kanununun 241. maddesinin 1. Fıkrasında uygulanacak usulsüzlük ceza tutarı su an 105 TL olarak uygulanıyordu bu kanun değişikliği ile Bakanlıkça belirlenen azami bedellere uyulmaması halinde 7. Fıkra ile işlem başına Beş bin Türk Lirası olarak uygulanacağı anlamını taşımaktadır.
  Yukarıdaki çıkan kanunun tam metnine ulaşabilirsiniz.
  Saygılarımızla,