Finansman Programının (Fon Desteğinin) Yatırım Projeleri için Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ Açıklaması:

 • Finansman Programının (Fon Desteğinin) Yatırım Projeleri için Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ Açıklaması:

  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
  Finansman
  Programının (Fon Desteğinin) Yatırım Projeleri için Stratejik Öncelik ve Teknik
  Değerlendirmesine Dair Tebliğ Açıklaması:

  (26 Kasım 2023,
  Resmî Gazete)

   

  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırım projelerinin
  stratejik önem ve teknik değerlendirmesiyle ilgili yeni bir tebliğ yayınladı.
  Bu tebliğ, Yatırım Teşvik Belgesine sahip yatırımlar
  için aracı bankaların yatırım finansmanı olarak fon sağladıkları finansal
  destek için başvuracak projelerin değerlendirilmesi süreçlerini ve kriterlerini
  detaylandırıyor.

  – Amaç ve Kapsam, Aracı bankalara
  finansman başvurusu öncesinde Bakanlık değerlendirmesini almak üzere yapılacak
  başvurular; stratejik ve proje bazlı yatırım teşvikleri ile Hamle
  Programı kapsamındaki desteklerden yararlanan
  ya da Stratejik Öncelikli
  Ürün Listesi (Ek.1
  )  veya Teknoloji
  Alanları Listesi (Ek.2)
  , kapsamında bir ürünün üretilmesi ya da teknoloji
  alanında geliştirme faaliyetleri ve bu teknolojilere dayalı sistemlerin
  üretilmesine dönük yatırım yapılmasını hedefleyen projeleri olan yatırımcılar
  tarafından yapılabilir. Finansal Programdan yararlanacak projeler, öncelikli
  ve teknik değerlendirme
  prosedürleri doğrultusunda belirlenecektir.

   

  – Başvuru Koşulları, Yatırım Teşvik Belgesine sahip Yatırım
  Projelerinin en az 1 milyar TL (Başvuru itibariyle Ar-Ge harcamaları dahil)
  değerinde olması gerekiyor ve başvurular elektronik portal üzerinden alanında
  uzman kişilerce yapılmalıdır.

   

  – Değerlendirme Süreci, Teknik Komite, projeleri önceden
  belirlenen kriterlere göre değerlendiriyor. Ancak bu, finansman garantisi
  anlamına gelmiyor.

   

  – İzleme ve Yönetim Bakanlık, uygulamanın sonuçlarını
  düzenli olarak izleyecek ve Yönlendirme Komitesi en az yılda bir kez
  toplanacak.

   

  Bu tebliğ, yatırım projelerinin daha stratejik ve teknik
  açıdan sağlam bir temelde değerlendirilmesini amaçlamakta. Yatırımcılar için
  önemli bir rehber niteliğinde.

   

  Bu özette, tebliğin ana hatları ve önemli noktaları
  vurgulanmıştır.  Bu süreçlerde
  profesyonel danışmanlık almak önem taşımaktadır.

  Doğruer Gurup Devlet Destekleri Departmanı