Elektronik Teminat Mektubu Uygulaması

 • Elektronik Teminat Mektubu Uygulaması

  Teminat mektupları elektronik ortama geçileceği hususunda yazı yayınlanmıştır. Elektronik Teminat Mektubu Uygulama (e-teminat) kılavuzu ve Gümrük İdarelerine ait vergi kimlik numaraları için link;

  https://ggm.gtb.gov.tr/duyurular/elektronik-teminat-mektubu-uygulama-eteminat-kilavuzu-yayimlanmistir

  2017/7 sayılı “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı” konulu Genelge ile kamu mali yönetiminde, belirlenen temel standartlar çerçevesinde modern uygulamalara geçilerek kamu kurumlarınca kullanılan bilişim sistemleri altyapılarının entegre edilmesi amaçlanmıştır.
  Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Bakanlığımız nezdinde yürütülen çalışmalar neticesinde, kağıt ortamında düzenlenen teminat mektuplarının yaşam döngüsü tamamen elektronik ortama taşınmış;  elektronik teminat mektuplarına ilişkin işlemlerin sürdürülebilmesini teminen BİLGE sisteminde gerekli entegrasyon sağlanmıştır.
  Bu itibarla gümrük idarelerine verilmek üzere bankalar tarafından elektronik ortamda düzenlenerek elektronik imza ile imzalanmış şekilde Bakanlığımıza iletilecek e-teminat mektuplarına ilişkin işlemler, BİLGE sisteminde “Elektronik Teminat” modülünde gerçekleştirilecektir.
  Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektuplarının elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlerine ilişkin “Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu”  hazırlanmış olup söz konusu E-Teminat Mektubu uygulaması 21.02.2019 tarihinde BİLGE sisteminde Elektronik Teminat modülü gerçek ortamda devreye alınmıştır.
  Halihazırda E-Teminat Mektubu düzenlenmesini teminen entegrasyon ve sertifikasyon sürecini tamamlayan 3 banka mevcut olup söz konusu bankalar Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank’tır. Diğer taraftan ilerleyen dönemlerde gerekli entegrasyon ve sertifikasyon sürecini tamamlayan banka bilgileri bildirilecektir.
  Diğer taraftan daha öncesinde kâğıt ortamda düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin işlemler yine kâğıt usulde devam edecektir. Kâğıt ortamda teminat mektubunun verilmesi, kabulü, beyannamede kullanımı Bakanlığımızca daha sonra bildirilecek tarihten itibaren mümkün bulunmayacaktır.