Elektronik Teminat Mektubu Uygulaması

Elektronik Teminat Mektubu Uygulaması

Dış ticaret işlemlerini kolaylaştıracak bir uygulama daha hayata geçti.

"Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) nezdinde yürütülen çalışmalar neticesinde kağıt ortamında düzenlenen teminat mektupları bankalar tarafından elektronik olarak düzenlenecektir. 

Teminat mektuplarının yaşam döngüsünün elektronik ortamda sürdürülebilmesini teminen BİLGE sisteminde gerekli entegrasyon sağlanarak “Elektronik Teminat” modülü oluşturulmuştur.
Şu an için global teminat mektupları için zorunlu olduğu söylenen uygulama kısa zamanda bütün işlemlerde zorunlu hale gelecek.

Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektuplarının elektronik ortamda Bakanlık sistemine aktarımı ve kullanımına ilişkin bankalar, yükümlüler ve gümrük idarelerinin takip etmesi gereken işlemlere ilişkin esaslara ve rehbere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu