Ek Mali Yükümlülükte İhracatçı Beyanı

  • Ek Mali Yükümlülükte İhracatçı Beyanı

    A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında“İhracatçı Beyanı”, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ek mali yükümlülük alınmaz. Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde “İhracatçı Beyanı” aranmaz. Geç kalınmış bir uygulama ama yinede faydalı. Geçen günlerde aynı uygulama ilave gümrük vergisi için çıkmıştı.

    Ek Mali Yükümlülükte İhracatçı Beyanı