Eğitim ve Danışmanlık

Eğitim ve Danışmanlık

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ve Onaylanmış Kişi Statüsü danışmanlığının yanı sıra sertifikalı dış ticaret eğitimlerimizle bilginize bilgi katın. Gümrük Müşavirliği İhtiyaçlarınızın yanı sıra, profesyonellik ve dış ticaret vizyonunuzun gelişmesi için eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarınızda da bizi seçin.


Sertifikalı eğitimlerimiz;

Dış Ticarete Giriş ve Analitik Bakış Açısı Eğitimi

Bu eğitim de dış ticaretin genel kavramları anlatılır. Hangi gümrük mevzuatının hangi ihtiyaçlardan kaynaklandığı betimlenerek kişiye dış ticarete yönelik analitik bir bakış açısı kazandırılmak hedeflenir. Böylelikle dış ticaret ve gümrük mevzuatı ile alakalı bilmediği konularda da yorum yapabilmesi ve nerede nasıl araştıracağını bilmesi sağlanır.

Genel Dış ticaret ve Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Bu eğitimde kişiye genel olarak dış ticaret ve gümrük mevzuatı anlatılır. Talep edilen konularda detaya girilir. Konuların oturması için ilgili mevzuatın hangi ihtiyaçlara karşılık oluşturulduğu anlatılır ve gerçeğe dayalı örneklendirmeler yapılır. Amaç ihtiyaca yönelik gümrük ve dış ticaret mevzuatı eğitimi verilerek kişinin bilgilenmesini sağlamaktır.

Gümrük Tarife Cetveli ve Genel Yorum Kuralları Eğitimi

Bu eğitimin amacı; kişiye gümrük tarifesinin nasıl verildiği ile alakalı genel bir yol haritası çizmektir. Genel yorum kurallarını öğretmek. İzahname, yorum kuralları ve genel esaslar çerçevesinde doğru tarife tespiti yapma yeteneklerini geliştirmektir.


egitim-danismanlik

Detaylı bilgilendirme için bize ulaşınız.

DANIŞMANLIK

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Danışmanlığı

Bu konuda verilen danışmanlık 3 aşama olarak belirlenmiştir. İsteğe göre her aşama ayrı ayrı ya da bir bütün olarak alınabilir.

  • Klasik soru formu ve başvuru evrakları kontrolü ve danışmanlığı.

  • Şirket içi yapılanma ve ilgili prosedürlerin oluşturulması

  • Başvuru takibi

Şirketler İçin Genel Danışmanlık

Genel olarak mevzuat ve tarife bilgilendirmelerinin yanı sıra her yıl; 1 adet Genel Dış Ticaret Mevzuatı Eğitimi ve yeni başlayan personeller için 1 adet Dış Ticarete Giriş ve Analitik Bakış Açısı Eğitimi içerir.Bu danışmanlığın detayları sözleşme ile taraflarca ekleme ve çıkartmalar yapılarak belirlenebilir.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Danışmanlığı

Detaylı bilgilendirme için bize ulaşınız.

YYS YILLIK FAALİYET RAPORU

YFR’nin Önemi


  • YFR‘da yapılan tespitlerde firma kendiliğinden beyan kapsamında cezanın %15’ni, uzlaşmaya giderse bununda yarısını ödeyerek riski ortadan kaldırabilir.
  • Her üç yılda bir Gümrük Müfettişleri tarafından da aynı denetim gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, böylesi nitelikli ve kapsamlı bir denetim faaliyetinin, bağımsız ve işin ehli kişilerce yapılması önem taşımaktadır.
  • Muhasebe ve stok kayıtlarını da kapsayan böylesi kapsamlı bir denetim faaliyetinin, esas itibarıyla denetimin bağımsızlığı ilkesi gereğince, sadece Gümrük Denetim Danışmanlık hizmeti veren şirketler tarafından yapılması beklenendir.
  • Uzman kadrosu ile on yıldır sadece gümrük denetimi yapan CustomsAudit, YFR çalışmasında ve olası risklerin yönetilmesinde lider firmadır.

Yıllık Faaliyet Raporunda Sorumluluk

YYS kapsamında düzenlenen Yıllık Faaliyet Raporu, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi denetmenin sorumluluğundadır. Raporların mevzuata uygun olarak, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nde belirlenen formatta düzenlenmesi ve Gümrük Bölge Müdürlüğüne usulüne uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Periyodik YFR Denetimin Avantajı

12 aylık dönemi kapsayacak YFR denetimleri iki veya üç aylık dönemlere yayılarak yapılması, hem hatalara karşı risk minimize edilmekte ve en az zarar ile risklerin yönetilmesi sağlanmakta, hem de YFR çalışması son ana bırakılmayarak daha etkin şekilde tamamlanmaktadır.