Dolaşım ve Menşe Belgeleri

 • Dolaşım ve Menşe Belgeleri

  Genellikle dolaşım ve menşe belgeleri birbirine karıştırılır. Dolaşım belgesi Herhangi bir gümrük birliği anlaşmasına istinaden birlik içerisinde eşyanın serbest dolaşımda olduğunu kanıtlayan belgedir.
  Yani örnek vermek gerekirse;
  İsveç’ten bir dolaşım belgesi olan ATR ile gelen bir ürün düşünelim. Ancak Avrupa Topluluğu (CE) standartlarına tabi olsun. Dolaşım belgesi (ATR) bu ürünün Çin’den İsveç’e gelince ithal (CE) kontrollerinin tamamlanmış ve vergisinin ödenmiş olduğunu gösterir.  Buna göre Türkiye’de bu ürün için tekrar CE kontrolünün yapılmaması ve gümrük vergisi alınmaması gerekir.
  Buradaki hassas nokta şu;
  Eğer Türkiye tarafından Çin menşeli bu ürüne uygulanan Anti-damping, ilave gümrük vergisi gibi uygulamalar varsa bu Dolaşım belgesi bunlara muafiyet sağlamaz. Bunun için eşyanın Çin menşeli olmadığını kanıtlamak gerekir. Ve bu da ancak menşe ispat belgesi ile mümkündür.
  Detaylı bilgi için gümrük müşavirinize başvurunuz.