Doğruer Gündem

 • Doğruer Gündem

  Gündem’de Olan ve Değişen Gümrük Mevzuat Değişikleri ;

  Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kritik eşyanın gümrük işlemlerinin hızla yapılabilmesini teminen, ikinci bir talimata kadar, 4015.11.00.00.00 Cerrahide kullanılan eldivenler, 9018.39.00.00.11 Serum ve kan verme seti kanülü, 9018.39.00.00.17 Damar içi kataterler – steril, tek kullanımlık, anjiyografi için 9018.39.00.00.39 Diğerleri, 9019.20.00.00.18 Cihazlar tanımlı eşyalara ilişkin tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanma taleplerinin karşılanması ve eşyanın varış öncesi gümrükleme kolaylığından faydalandırılması gerekmektedir.
  Kayıt Belgesi referans kıymetinin yurt dışı giderlere eklendikten sonra dava konusu yapan firmaların İTKİB e bildirilmesi gerekmektedir.
  Coronavirüs tedbirleri kapsamında 2013/37 sayılı Genelge uyarınca doğrudan temsilciler, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcılarınca ibrazı gereken sağlık kurulu raporlarının ibraz süresinin 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar uzatılmıştır.
  14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 21/3/2020 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları değişmiştir.
  Katar Kamu Sağlığı Bakanlığı Liman Sağlık ve Gıda Kontrol Biriminden 22.3.2020 tarihinde yapılan bildirime göre; Covid-19 salgınına ilişkin olarak tüketicilerin sağlıklarının korunması amacıyla Katar’a ithal edilecek tüm gıda ürünleri sevkiyatlarının ilgili ülkenin yetkili makamlarınca onaylanmış ve aşağıda orijinal metni gönderilen, “söz konusu sevkiyata; çalışanlar aracılığıyla ya da yapılan işlemlerle ilgili olarak herhangi bir şekilde Covid-19 coronavirüsü bulaşmamasını garanti altına almak için gerekli tüm tedbirler alınmıştır” şeklinde bir metni içeren bir sertifika ya da bildirim ile gönderilmesi gerekmektedir.
  1 sıra nolu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi başlıklı 4 üncü, Geri kazanım katılım payına ilişkin örnekler başlıklı 12/B maddelerinde değişiklik yapılmış; Tebliğe Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için verilmiş olan beyannameler başlıklı geçici madde eklenmiştir.
  Coronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifika (YYS) başvurularına ilişkin düznleme yapılmış olup belge sunma yükümlülüğü durdurulmuştur.
  Tüm transit süre sınırı aşımlarında para cezası uygulanmaması uygun bulunmuştur.
  Yurt dışından gelen TIR şöförlerine 14 gün karantina zorunluluğu getirildi.
  2020/1 sayılı Tebliğ kapsamında gözetime tabi 7007.11.10.00.11, 7007.11.10.00.12, 7007.11.10.00.19, 7007.11.10.00.29, 7007.21.20.00.21, 7007,21.20.00.29, 7007.21.20.00.31,.7007.21.20.00.39 gtipleri bu Tebliğde bildirilen miktarlardaki gözetim uygulamasından hariç tutulmuştur.
  Gümrük vergilerinizi 21 Mart Itibari ile sadece kamu bankalari ile yapabilirsiniz.
  96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ eki (EK:2 – 27-32 nci sıralar) uyarınca Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ön izin belgeleri Tek Pencere Sistemine alınmıştır.
  COVID-19 –Corona Salgınının ve mücadele kapsamında yapılan değişikliklerin gümrüklere işlemlere yansımaları da aşağıdaki gibidir;
  1-    Tüm Gümrüklerde önlem kapsamında memurlar %50 oranında izne ayrılmıştır. Bu sebepten dolayı işlemler çok ağır ilerlemektedir.
  2-    Gümrüklerde Gümrük Müşavirlik Derneklerine ait Beyanname basım irtibat ofisleri ikinci bir emre kadar kapatılmış olup içerisinde ofisimiz bulunmayan tüm gümrüklerde dökümler ofisten alınarak sürekli gümrüğe evrak göndermek zorunda kaldığımızdan işlemlerde gecikmeler yaşanmaktadır.
  3-    Gümrüklerde yer alan Sanayi ve Ticaret Odaları bugün itibarı ile irtibat ofislerini kapatmış olup ;tüm işlemler Merkezde yapılır konuma gelmiştir.Bu sebepten Dolaşım belgesi tasdiklerinde çok zorluklar çekilmekte olup günde 2-3 kere Merkeze tasdiğe gidilmektedir.
  4-    Dış Ticaret İzinleri veren (Dts;Tse vb)kurumlarda evden çalışma modeline geçmiş olup Uzmanlara doğrudan ulaşım şansımız kalmamıştır.Bu sebepten işlemler geç ilerlemektedir.
  5-    Uluslararası taşıma şirketleride şöförler 14 gün karantinada olması gerektiğinden iş gücü %50 oranında azalma olmuştur.Bu sebepten dolayı araç çıkışları ile ilgili programlarda aksamalar olmuştur.

  Bütün bu gelişmeler ışığınada;

  Biz de yarı yarıya evden çalışma düzenine geçiş kararı aldık. 
  Siz müşterilerimizi mağdur etmeme adına; gerekli IT yapılanmamızı, iş bölümü ve iş akışı planlarımızı hazırladık.
  Bu modelle çalışırken sizden ricamız bütün mail gruplarına gumruk@dogruer.com.tr adresini de eklemeniz.
  Her gün yeni gelişmelerin yaşandığı bu bilinmezlerle dolu dönemde en büyük temennimiz her şeyin düzene oturduğu sağlıklı günlere tekrar kavuşabilmek.