Doğruer Gümrük Müşavirliği – Gündem

 • Doğruer Gümrük Müşavirliği – Gündem

  İthalat Rejimi Kararları kapsamında İlave Gümrük Vergisine tabi eşyaların antrepolara alınmasında (30.09.2020 tarihine kadar) vergilerin %25 i oranında teminata bağlanması gerekmektedir.

  Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmeliğe; orijinal sertifika ya da belge yerine, üç ay içerisinde taranmış nüshasının elektronik ortamda gönderilmesi halinde, kontrole ilişkin diğer işlemlerin tesis edileceği ile ilgili Olağanüstü durum başlıklı geçici madde eklenmiştir.

  Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğe ithalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişinin orijinal veteriner sağlık sertifikasını sunamaması halinde; üç ay içerisinde sertifikanın taranmış nüshasının elektronik ortamda gönderilmesi durumunda kontrole ilişkin diğer işlemlerin tesis edileceği ile ilgili Olağanüstü durum başlıklı geçici madde eklenmiştir.

  Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikle; 1006.10 çeltik ithalatında açılan tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta düzenlenecek ithal lisanslarının geçerlilik süresi 31/5/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine uzatılmıştır.

  Kırık, kuluçkalanmış ve pişmiş yumurtalar haricindeki kabuklu tavuk yumurtalarının 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırası kapsamında KDV oranı % 1 olmakla birlikte sözkonusu tavuk yumurtalarının yer aldığı 04.07.21.00.00.00 GTİP`da % 8 KDV oranına tabi hasarlı tavuk yumurtalarıda sınıflandırılmaktadır.

  Güney Kore STA kapsamında iç genelge kapsamında olmayan menşe belgelerinde Sonradan Kontrol yapılmayacağı kararlaştırılmıştır.

  Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Covid-19 salgını nedeniyle ülkemize girişlerde (İran ve Irak’la olan sınır kapılarımız hariç) alınan önlemlere ilişkin yeni düzenlemenin aşağıdaki gibi olduğu belirtilmektedir:

  Türkiye’ye giriş yapacak Şoförler;
  1) Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak, muayene ve epidemiyolojik değerlendirmesinde,
  a. Hastalığa ilişkin semptomların görülmesi halinde;
  i. Türk şoförlerin sağlık denetleme merkezlerince ilgili Sağlık Müdürlüklerine bildirimi yapılarak belirlenen yerlerde karantina tedavi altına alınmaları sağlanacaktır. İkamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.

  2349 sayılı Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararın 1 inci maddesinde yapılan değişiklikle; 1006.10 çeltik ithalatında açılan tarife kontenjanı dönemi sonu 31/5/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine uzatılmıştır.

  96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğin ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinde yer alan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ventilatör, ecmo, oksijen konsantratörü, flow sensör, ekspirasyon valfi, oksijen sensörü, ventilatör devreleri, hasta devreleri (anestezi/ventilatör devresi), kanül, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri Ön İzin kapsamından çıkarılmıştır.

  2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi kapsamındaki Etil Alkol [22.07, (2207.20.00.10.15 ve 2207.20.00.90.15 hariç), 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00], Kolonya (3303.00.90.00.11), Dezenfektan (3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12) ve Hidrojen Peroksit (28.47) liste kapsamından çıkarılmıştır

  En fazla ihracat,ithalat yapılan ülke Almanya Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 282 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 880 milyon dolar ile ABD, 801 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 541 milyon dolar ile İtalya ve 507 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,9’unu oluşturdu.

  Dış Ticaret İstatistikleri, Mart 2020 Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %17,8 azaldı, ithalat %3,1 arttı..Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalat %3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti.