Doğruer Gümrük Müşavirliği – Gündem

 • Doğruer Gümrük Müşavirliği – Gündem

  Tutkallar, kauçuk iplikler, plastik plaka/levhalar, plastikten yelpazeler, korseler, balenler, ilaç ölçü kaşıkları, prezervatifler, emzikler, diş kaşıyıcıları, mouse padler, demir veya çelikten vidalar, plastik ve metal düğmeler, bazı kaynak telleri, kağıt kesme makinaları, hava perdeleri, transformatörler, redresörler, sesli işaret cihazları, kesintisiz güç kaynakları, hoparlörler, röleler, multimetreler, saatler, kronometreler, aydınlatma cihazları aksam ve parçaları, hidrolik presler, video konsolları, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıtçıtlar ve bunların aksamları, golf sopaları ve açık hava oyunlarına mahsus eşyanın ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacaktır.

  Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan, yükümlüsünce gümrük denetimi altındaki yerlere bırakılarak kullanılmayanlardan vergi alınmaması, kullanılmaya devam edilenlerden ise 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun anılan maddesi uyarınca her ay için, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının %3’ü tutarında vergi alınması gerekmekte olup tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 16.04.2020 tarihli ve 53902621 sayılı yazımızla bu yönde talimat verilmiştir.

  Gümrük Laboratuvar tahlilleri hakkında Yükümlülerce emsal olarak kullanılabilen tahlil raporlarının, emsal olarak kullanılabilme süresi, Onaylanmış kişi statü belgesine veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olanlarca emsal olarak kullanılabilen tahlil raporlarının, emsal olarak kullanılabilme süresi, Gümrük Laboratuvarları dışındaki akredite laboratuvarlarca düzenlenen tahlil raporları da 30 Haziran 2020 tarihine kadar, emsal olarak kullanılabilecektir.

  17/4/2020 Tarihli Ve 2425 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar Madde 1-12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına gore Tekstil ve Konfeksiyon ürünlerinde uygulanan İlave Gümrük Vergilerinden kilo üzerinden hesaplanan minimum ve maksimum vergi oranları kaldırılarak verginin sadece ilgili kararda belirtilen yüzdesel oranlarda hesaplanması uygulamasına geçilmiştir.

  İhracatta Menşe Ve Form A Belgesi Elektronik Ortamda Düzenlenecek İhracata konu eşya için düzenlenecek Menşe Şahadetnameleri ve Form A Belgelerinin yalnızca elektronik ortamda onaylanacağı ve belgeler üzerinde ıslak imza veya mühür bulunmaması gerektiği belirtilmektedir.

  İthalatta Art, Eur 1 Ve Menşe Belgesi Sonradan Verilebilecek Covid 19 salgını sebebi ile AB’ den gelen eşyalar için ATR , EUR 1 ve Menşe belgesi olmadan vergi muafiyetli işlem yapılmasına izin verildi. Bu işlemler 30.06.2020 tarihine kadar belge asılları olmadan yapılabilecek. Belge olmadan yapılan işlemler için 31.12.2020 tarihine kadar belge asılları Gümrük Müdürlüklerine ibraz edilmesi gerekmektedir.