Doğruer Gümrük Müşavirliği – Gündem

Doğruer Gümrük Müşavirliği – Gündem

Tıbbi cerrahi önlüklerin yalnızca Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında sıvı geçirmez (kimyasallara karşı koruyucu) olanların izne tabi olduğu hükmüne bağlanmıştır.

5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00 ve 5903.90.99.90.00 gtipleri altında sınıflandırılan Yalnızca İmperteks Kumaşlarının ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.

KKDF Mevzuatına göre Gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın Bedelinin bir kısmı peşin bir kısmı vadeli olan bir fatura muhteviyatı eşyalar için farklı serbest dolaşıma giriş beyannameleri sunulması halinde, KKDF takibi için ödemenin orana göre beyan edilmesi kararlaştırılmıştır.

İhracatçı firmanın talebi doğrultusunda geri gelen eşya kapsamındaki işlemlerinin, serbest dolaşıma girişe ilişkin hükümlere halel getirmeyecek şekilde, öncelikli olarak tamamlanması gerekmektedir.

31.3.2020 tarihi itibarıyla geçerli olan ve geçerliliği 30/6/2020 tarihine kadar sona erecek olan statü belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin olarak; 90 gün ilave süre tanınmasına ilişkin BİLGE sisteminde gerekli düzeltmelerin yapılması, söz konusu süre uzatımının, yenileme başvurusu yapılmış ancak incelemesi henüz sonuçlanmamış statü belgeleri için de inceleme sonuçlanmadan uygulanması, inceleme sonuçlandığında ise inceleme sonucuna göre işlem yapılması gerekmektedir.

7 Nisan 2020 tarihli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) talimatı gereği, Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi ülkelerden Rusya Federasyonu, Belarus (Beyaz Rusya), Kazakistan özelinde belirlenecek ikinci bir tarihe kadar anılan belge, Odamız tarafından sadece manuel olarak onaylanacak olup, MEDOS üzerinden elektronik onay yapılamayacaktır.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 19.03.2020 tarihli yazısı eki Ekvator'un Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota'da, Victor Hugo Taola Mindiola'nın, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Ekvator Üretim, Dış Ticaret, Yatırım ve Balıkçılık Bakanlığı adına Ekvator menşeli ürünlere sertifika vermeye ve onaylamaya yönelik yetkisinin kaldırıldığı, bildirilmiştir.

Limon ihracatı ön izne bağlı mallar kapsamında izin belgesi alınması gerekmektedir.