Demir Fiyatlarında Artış

  • Demir Fiyatlarında Artış

    Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kararı ile DTÖ örgütü olmayan ülkelerden alınacak demirlere %30 gümrük vergisi getirildi.

    Türkiye ekonomisi ciddi etkileyebilecek bir durum. Kurlardaki artıştan dolayı çok artan demir fiyatları İran’dan gelen demirle bastırılıyordu.

    Bu karar İran’dan gelen demirlerde ciddi bir fiyat artışına yol açacak. Demir fiyatlarındaki yükseliş Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat sektörünü direk olarak etkileyecek.