DAP, DDP, DAT Teslim Şekilleri ile Yapılan İthalatlarla Sigorta

  • DAP, DDP, DAT Teslim Şekilleri ile Yapılan İthalatlarla Sigorta

    Geçtiğimiz günlerde Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nde görevli bir müfettişin tespiti ve akabinde ilgili müdürlükten çıkan bir yazının bütün müdürlükler intikal etmesi sonucu DAP, DDP, DAT teslim şekilleri ile yapılan ithalatlarla sigorta ya da anlaşma istenmeye başlanmıştır.
    Bahse konu teslim şekillerinde sigortayı hangi tarafın yapacağına dair her hangi bir atıf olmamasına rağmen bugüne kadar gümrük idareleri tarafından CIF ya da CIF gibi değerlendirilip sigorta sorulmamıştır. Dolayısı ile son dönemde yaşanan sıkıntılar da mevzuatsal olarak haklılık payı vardır.

    DAP, DDP ve DAT teslim şekillerinde sigortanın alıcı veya satıcı tarafından ödenmesi mümkündür. Dolayısıyla bu durumda ithalatçı ya da ihracatçı tarafından yapılan bir sözleşme ya da poliçe varsa beyan edilmesi gerekir. Sözleşme bulunmaması halinde beyan esastır. 

    Gümrük idaresine sözleşme sunulmaması halinde gümrük idaresinin cezai işlem uygulayacağı yönündeki yönlendirmelerin de doğru olmadığını belirtmek isteriz. Gümrük idareleri cezai işlem uygulamadan önce sözleşmenin ya da poliçenin olup olmadığı, vergi farkının oluşup oluşmadığı gibi kriterleri tespit etmesi gerekir. Bu tip hatalı bir uygulama ile karşılaşılması halinde de çözüme kavuşturulması için Gümrükler Genel Müdürlüğüne ve bölge müdürlüklerine yazılı başvuru yapılmasını öneririz.