Dahilde İşleme Rejiminden Değişiklikler

 • Dahilde İşleme Rejiminden Değişiklikler

  Bilindiği üzere dahilde işleme izin belgesi kapsamında yürütülen gümrük işlemlerinde birçok sistemsel sıkıntı bulunmakta ve bunları sık sık dile getiriyoruz.
  Bunlardan biri olan; Gümrük Kanununun 238. maddesinde geçen ve 241. madde’ye atıf yapılan “belge süresi sona erdikten 1 ay ve 2 ay içerisinde yapılanlar ile alakalı olandı.
  Kanuna göre ilgili sürelerde herhangi bir belge kapsamında kati ithalat beyannamesi sistemsel olarak verilemiyor ve manuel başvuru yapılması gerekiyrodu. Manuel yapılan başvuruluarda bazı idarelee 241. madde hükümlerine göre ceza uygulaması gerekirken 238 maddeden ceza kesme konusunda ısrarcı oluyordu. 241. maddeden uygulanacak ceza bir kaç yüz TL’yi geçmezken, 238 maddeden uygulanan ceza yüzbinlerce lirayı bulabiliyordu.
  Son dönemde bunun önüne geçilse de hala sistemsel olarak başvuru yapılamıyor ve zaman kaybı yaşanıyordu. Yeni çıkan bir genelgeye göre bu sorun giderildi ve artık sistemden Belgeye ilişkin beyanname tescil alınabiliyor.
  Bunun dışında Dahilde işleme Tebliği 2016/12’ye aşağıdaki geçici madde eklendi.

  GEÇİCİ MADDE 32 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri henüz tahsil edilmeyenler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.”