Dahilde İşleme İzin Belgesi Nedir?

Dahilde İşleme İzin Belgesi Nedir?

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dahilde İşleme Rejimi, ihracatçı ve üretici firmalara, üretilen ürünlerde ihtiyaç olan hammaddeleri ithal veya tecil terkin sistemine göre yurt içi alım yapılmasına fırsat veren bir ihracat teşvikidir.

Dahilde işleme rejiminin temel amacı, yerli piyasada yüksek fiyatlar ile satışa sunulan, bazen yeterli miktarda bulunmayan hammaddelerin yurt dışından vergiden muaf tutularak alınmasını sağlamaktır.

Dahilde İşleme Rejiminin diğer avantajları arasında, firmalara uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, pazarı geliştirmek, ürünlerde çeşitlilik sunmak ve dünya fiyatlarından temin edilemeyen malzemelerin gümrük muafiyetli olarak yurt dışından getirilmesine olanak vermesidir.

Doğruer Group ile Dahilde İşleme İzin Belgesi Alınması

Firmanız veya ihracatçı firma aracılığı ile ihracat yapıyorsanız, Dahilde İşleme İzin Belgesi avantajlarından mutlaka yararlanınız.

Doğruer Group, belge kullanımı boyunca firmanıza yol arkadaşlığı yapar. İhracat ve ithalat miktarlarınızı belge kullanım süresince izler, firmanıza belirli aralıklarla rapor verir. Bu raporda belgenizle ilgili detaylar paylaşılır. Belge süresinde, ithalat/ihracat dengenize göre, ithalatın azaltılması, ihracatın artırılması veya belge kapsamında ithal edilmiş malın kat’i ithalata çevrilmesi vb. her konuda firmanızı yönlendirir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi ile Avantajlarınız

Dahilde İşleme İzin Belgesi ile Menfaatleriniz:

İthalatta;
 • 1. Gümrük Vergisi ve KDV Muafiyeti
 • 2. KKDF İstisnası (%6)
 • 3. Vergi, Resim ve Harç İstisnası
 • 4. Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama (kota ve gözetim önlemlerinden muafiyet)
 • 5. İthalat Sırasında Alınması Gereken Vergilere İlişkin Teminat İndirimi

ÖRNEK:

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılacak 100.000 dolarlık ithalat aşamasında gümrüğe ödenmesi gereken;

 • a. Gümrük vergisi %3 ise, 3.000 dolar,
 • b. Vadeli alımlarda, %6 olan Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) için 6.000 dolar,
 • c. %18 oranındaki KDV için 18.000 dolar ödemezsiniz.
Yurt İçi Alımlarda;
 • a. %8-%18 KDV ödenmez. (KDV Tecil-Terkin Uygulamasına bağlıdır.)
 • b. Alım karşılığı yapılan ihracat sonrası KDV iadesi ile ilgili işlemlerin yapılmasına gerek kalmaz.

Yukarıdaki istisnalara bağlı olarak, ham madde alımında toplamda 27.000 dolarlık istisnadan yararlanarak, maliyetinizi %27 ucuzlatabilirsiniz.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KULLANIMI

İthalatta Teminat Verilmesi:

İthal edeceğiniz maddelerin Gümrük Vergisi, KDV ve KKDF tutarları toplamı kadar nakit, teminat mektubu veya hazine bonosu vererek, ödeme yapmadan ithalat yapabilirsiniz.

İndirimli Teminattan Yararlanma

İmalatçı-ihracatçı firmalar, belge başvuru tarihinden önceki dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış belgeleri kapsamında, sanayi ürünlerinde toplamda 1 (bir) milyon ABD dolarından, tarım ürünlerinde 500 (beşyüz) bin ABD dolarından az olmamak üzere gerçekleştirdikleri ihracat kadar indirimli teminattan yararlanabilirler.

İthalat sırasında verilecek teminat oranı %100 yerine %10 olarak uygulanır.

Ayrıca indirimli teminattan, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) ve Onaylanmış Kişi Statatü (OKS) belge sahibi firmalar da yararlanabilir.

Yerli Hammadde Kullanımı (Yurt İçi Alım):

Satıcı firmanın düzenleyeceği fatura üzerinde;

 • Ürünün tanımı, GTİP ve satır kodu bilgilerinin,
 • Alıcı ve satıcı firma belge tarih numarasının,
 • Tecil-Terkin sistemi kapsamında KDV tahsil edilmediği bilgisinin yer alması gerekmektedir.

Yeminli Mali Müşavir Raporunun Hazırlanması (YMM Raporu)

Belge kapsamında yurt içi alım yapan firmalar, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapatma başvurusu dosyasına, yurt içi alımlarını ihracatta kullanılarak çıkışını belgeleyen YMM-Yeminli Mali Müşavir raporu eklemeleri gerekmektedir.

YMM Raporu düzenlenmesi için ilk fatura kesiminden itibaren Yeminli Mali Müşavirinize bilgi vermeyi ihmal etmeyiniz.

Belgeden Belgeye Teslim:

Belge sahibi firmanın ürettiği ürünleri yine belge sahibi başka bir firmaya, ham madde olarak kullanması ve ihraç etmesi şartı ile yurt içi satış yapılabilir.

Belge sahibi satıcı firmanın düzenleyeceği fatura üzerinde;

 • Ürünün tanımı, GTİP ve satır kodu bilgilerinin,
 • Alıcı ve satıcı firma belge tarih numarasının,
 • Tecil-Terkin sistemi kapsamında KDV tahsil edilmediği bilgisinin yer alması gerekmektedir.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA SORUMLULUKLARINIZ

İthalatın Yapılması:

İthalatın belge süresi içinde yapılması gerekmektedir.

İthal edilen mamullerin gümrük giriş beyannamelerine

 • Firmanızın unvanı,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi tarih ve numarası
 • Ürün satır kodunun
 • Tekstil sektörü için karışım oranının
 • Mal tanımının, belge üzerinde yer aldığı şekli ile yazılması zorunludur.

İthalatı yapılan hammaddelerin, ihraç edilen mamuller bünyesinde kullanılarak ihraç edilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

Aksi halde stokunuzda kalan hammaddeler için ödemediğiniz KDV, Gümrük Vergisi ve KKDF tutarlarını 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde geri ödemek durumunda kalırsınız.

İhracatın Yapılması:

İhracatın belge süresi içinde yapılması zorunludur.

İhraç edilen mamullerin gümrük çıkış beyannamelerine;

 • Firmanızın unvanı,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi tarih ve numarası
 • Ürün satır kodunun
 • İmalatçı ve varsa Yan Sanayici firma ünvanının
 • Tekstil sektörü için karışım oranının
 • Mal tanımının, belge üzerinde yer aldığı şekli ile yazılması zorunludur.

Şartlara uyulmaması halinde gerçekleşen ihracat belge kapsamında değerlendirilmez. Ayrıca manuel uygulama yapan gümrüklerden yapılan ihracatlar için, önceden belgeye özel şart düşülmesi gerekmektedir.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNİN KAPATILMASI

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen ve yerli alınan hammaddelerin, imalatta kullanılarak ihraç edilen mallar içinde yurtdışına çıktığının belgelenmesidir.

Kapatma Süresi:

Dahilde İşleme İzin Belgesi süre bitiminden itibaren 3 ay içinde kapatma başvurusunun yapılması yasal kuraldır. Süresi içinde kapatma başvurusu yapılmayan belgeler değerlendirmeye alınmaz.