CE İşareti’nin Elleçleme İşlemleri

  • CE İşareti’nin Elleçleme İşlemleri

    Gümrükler Genel müdürlüğünün bölge müdürlüklerine yazdığı yazıda CE İşaretine ilişkin elleçleme taleplerinin Ticaret Denetmenleri ve onların bağlı olduğu Grup Başkanlığının uygun görmesi ve Gümrük İdarelerine bildirilmesi durumu hariç olmak üzere izin verilmeyeceği ile marka hakkına tecavüz eder nitelikte olan taleplerin karşılanmaması gerektiği belirtilmiştir.
    Bilindiği üzere mevzuat gereği bazı ürünlerin üzerinde CE etiketi yeterli iken bazılarında eşyanın üzerinde silinemez şekilde CE baskısı istenmekte. Üzerinde “CE” etiketi bulunması yeterli olan eşyalar, etiketleme antrepolarda yapıldıktan sonra ithal edilebilmekteydi. Hatta test rapor ve sertifikası bulunup “CE” etiketi olmayan eşyalar için fiili denetimi yapan kurumun tespiti sonrası bile bu işlem yapılabilmekteydi. Şimdi ise bu işlem için Ticaret denetimini yapan kurumun bağlı olduğu Grup Başkanlığından ön izin alınması gerekecek.

    2019/9 sayılı CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ kapsamında fiili denetimi yapacak kurumun Sanayi ve Teknoloji bakanlığı olması ve bahse konu iznin Ticaret Bakanlığının iç yazışmasına istinaden alınacak olmasından dolayı işleyişte sıkıntılar çıkabileceğini öngörmekteyiz.