BPO Ödeme Şekli

 • BPO Ödeme Şekli

  Bpo Ödeme Şekli Genel Bakış

  BPO (Bank Payment Obligation) veya dilimize çevrilebilecek haliyle
  “Banka Ödeme Yükümlülüğü” banka garantili olmayan ödeme yöntemleri (Mal
  mukabil,vesaik mukabili ödeme vs) için banka güvencesi ve geniş finansman imkanları
  sağlayan yeni bir bankacılık ürünüdür. BPO kısaca açık hesap (Mal Mukabili) ödeme
  yöntemine banka güvencesi getirmektedir.Vesaik Mukabilini riskli bulan Akreditif,
  standby ve banka garantisi gibi ürünleri karmaşık ve pahalı bulan ve bu gibi
  nedenlerle kullanmak istemeyen ancak banka güvencesinden de faydalanmak
  isteyen tacirlerin kullanabileceği bir alternatiftir.

  Faydalı Bilgi

  BPO’nun ortaya çıkış sebebi olarak ticareti kolaylaştırma, elektronikleştirme, kağıdı
  ortadan kaldırma, güvence sağlama ve basitlik olarak özetlenebilir.

  BPO nedir ve nasıl çalışır?

  BPO yukarıda da belirttiğimiz gibi mevcut ödeme yöntemlerinin yerini alan bir
  ödeme yöntemi değildir, mevcut finansman çözümlerini tamamlayan alternatif bir
  enstrümandır. Bazıları BPO’nun elektronik bir akreditif veya basitleştirilmiş bir akreditif
  olduğunu söyleseler de tam olarak doğru değildir,kendine özgü bir yöntem olarak görülmesi
  daha doğru olacaktır. BPO yeni ICC Kurallarında (URBPO) şu şekilde tanımlanmaktadır;
  Yükümlü Banka’nın (ObligorBank) elektronik ortamda Lehtar Banka’dan
  (RecipientBank) aldığı verileri Oluşturulmuş Veritabanı (Established Baseline)de belirlenen
  elemanlar (şartlar) ile uygunluk sağlaması üzerine Lehtar Banka (RecipientBank)’ya ödeme
  yapacağına, vadeli ödeme yükümlülüğüne gireceğine ve belirlenen tutarı vadede ödeyeceğine ilişkin geri dönülmez ve bağımsız bir taahhüdüdür.

  BPO Çalışma iş akışı nasıldır?

  1- Alıcı,satıcıya bir sipariş gönderir

  2- Alıcı, asgari sipariş bilgilerini ve BPO şartlarını bankasına (Obligor Bank) gönderir

  3- Satışı sipariş bilgilerini ve BPO şartlarını bankasına (RecipientBank) teyit eder Alıcı
  tarafından gönderilen ve satıcı tarafından teyit edilen bilgiler TMA’da karşılaştırılır.
  Eşleşme (Matching) yapılır.

  4- Satıcı malları varış yerine sevk eder,gönderir

  5- Satıcı taşım abelgesi ve fatura bilgilerin ibankasına teslim eder,bankası bilgileri
  eşleşmek üzere TMA’ya gönderir

  6- Alıcı kendi bankasından (ObligorBank) bir eşleşme raporu alır,varsa eşleşmeyen
  kısımları kabul etmesi için davet edilir

  7- Satıcının bankası (Recepient Bank) başarılı eşleşme konusunda
  satıcıya bilgi gönderir İşlemin Tamamlanması(Settlement)

  8- Satıcı,alıcının malı çekebilmesi için kağıt belgeleri doğrudan alıcıya gönderir

  9- Alıcının bankası vadesinde alıcının hesabını borçlandırır, paraları satıcının
  bankasına gönderir ve satıcının bankası dasatıcının hesabını alacaklandırır, yani satıcıya
  ödeme yapar.

  BPO’ nun Satıcılar için avantajları;

  Nakit akışı optimizasyonu, zamanında ödeme alma, alacakları erken tahsil
  edebilme,ödeme riskini bertaraf etme,uyumsuzluk(rezerv) riskini ortadan kaldırma,nakit
  tahminlerini düzeltme,e-fatura entegrasyonunu kolaylaştırma, prefinansman ve
  postfinansman imkanları, faktöringe alternatif bulma,faiz maliyetini azaltma yararı
  olacaktır.

  BPO’nun alıcılar için avantajları;

  Nakit akışı optimizasyonu, ödeme zamanını kontrol altında tutma, kredi kullanımı
  optimizasyonu,tedarikçilere zamanında ödeme, idari masrafları azaltma, araştırma ve
  tartışmaları azaltma, dış kaynak kullanım imkanları, ödeme sürelerini uzatma, ticari terimleri
  müzakere etme, tedarik riskini azaltma.

  Kısaca BPO Ödeme Şekli

  BPO, geleneksel ödeme yöntemlerinin uygulama avantajlarıyla birlikte dijital gelişmelerin
  olanak sağladığı kolaylıkları birleştirmektedir.

  BPO, ithalatçı bankasının ihracatçının bankasına verdiği ve elektronik ortamda belirlenen
  şartların gerçekleşmesi durumunda ödemenin belirlenen bir vadede yapılmasını
  sağlamaktadır.

  BPO, dış ticaret sektöründeki şirketler için yeni alternatiftir, mevcut ödeme yöntemlerine
  çözüm üretmek için geliştirilmiştir.

  BPO, akreditifli ödeme yönteminde olduğu gibi geri dönülmez bir banka taahhüdüdür.

  BPO, elektronik akreditif şeklinde anılmakla birlikte bir akreditif değil, yeni bir ödeme
  şeklidir.

  BPO mevcut ödeme şekillerine ek olarak dünya ticaretine kolay, daha ucuz, pratik ve
  banka güvencesi içeren bir alternatif ödeme şeklidir.

  BPO, Mal Mukabili ile Akreditif arasındaki boşluğu doldurmaktadır.

  BPO, Mal Mukabili ödeme yönteminin pratikliğiyle Akreditifin güvencesi ile birleştirir.

  BPO, Akreditifin orijinal belgeler nedeniyle söz konusu olabilecek gecikme ve rezerv
  ihtimalini ortadan kalkmaktadır.

  BPO, ihracatçılara finansman imkanları sağlamaktır.

  BPO’nun sağladığı faydalar özetle şu şekildedir;


  • Mal Mukabili ödeme yöntemine banka güvencesi getirmektedir,


  • Standart mesajlar içerdiği için rezerv konularını azaltmaktadır,

  • Düşük maliyetlidir,

  • Pratik, kolay ve hızlıdır,

  • İhracatçılara finansman imkanları sağlamaktadır,

  • İthalatçının riskini ortadan kaldırmaktadır

  • Dijital veriye müsaittir,

  • Operasyonel riskleri minimize eder,

  • Evrak kontrolü ve gecikmesi olmaz,
  • Fiziki belge yoktur,

  BPO Ödeme Şekli