BPO Ödeme Şekli

BPO Ödeme Şekli

Bpo Ödeme Şekli Genel Bakış

BPO (Bank Payment Obligation) veya dilimize çevrilebilecek haliyle “Banka Ödeme Yükümlülüğü” banka garantili olmayan ödeme yöntemleri (Mal mukabil,vesaik mukabili ödeme vs) için banka güvencesi ve geniş finansman imkanları sağlayan yeni bir bankacılık ürünüdür. BPO kısaca açık hesap (Mal Mukabili) ödeme yöntemine banka güvencesi getirmektedir.Vesaik Mukabilini riskli bulan Akreditif, standby ve banka garantisi gibi ürünleri karmaşık ve pahalı bulan ve bu gibi nedenlerle kullanmak istemeyen ancak banka güvencesinden de faydalanmak isteyen tacirlerin kullanabileceği bir alternatiftir.

Faydalı Bilgi

BPO'nun ortaya çıkış sebebi olarak ticareti kolaylaştırma, elektronikleştirme, kağıdı ortadan kaldırma, güvence sağlama ve basitlik olarak özetlenebilir.

BPO nedir ve nasıl çalışır?

BPO yukarıda da belirttiğimiz gibi mevcut ödeme yöntemlerinin yerini alan bir ödeme yöntemi değildir, mevcut finansman çözümlerini tamamlayan alternatif bir enstrümandır. Bazıları BPO'nun elektronik bir akreditif veya basitleştirilmiş bir akreditif olduğunu söyleseler de tam olarak doğru değildir,kendine özgü bir yöntem olarak görülmesi daha doğru olacaktır. BPO yeni ICC Kurallarında (URBPO) şu şekilde tanımlanmaktadır; Yükümlü Banka'nın (ObligorBank) elektronik ortamda Lehtar Banka'dan (RecipientBank) aldığı verileri Oluşturulmuş Veritabanı (Established Baseline)de belirlenen elemanlar (şartlar) ile uygunluk sağlaması üzerine Lehtar Banka (RecipientBank)'ya ödeme yapacağına, vadeli ödeme yükümlülüğüne gireceğine ve belirlenen tutarı vadede ödeyeceğine ilişkin geri dönülmez ve bağımsız bir taahhüdüdür.

BPO Çalışma iş akışı nasıldır?

1- Alıcı,satıcıya bir sipariş gönderir

2- Alıcı, asgari sipariş bilgilerini ve BPO şartlarını bankasına (Obligor Bank) gönderir

3- Satışı sipariş bilgilerini ve BPO şartlarını bankasına (RecipientBank) teyit eder Alıcı tarafından gönderilen ve satıcı tarafından teyit edilen bilgiler TMA'da karşılaştırılır. Eşleşme (Matching) yapılır.

4- Satıcı malları varış yerine sevk eder,gönderir

5- Satıcı taşım abelgesi ve fatura bilgilerin ibankasına teslim eder,bankası bilgileri eşleşmek üzere TMA'ya gönderir

6- Alıcı kendi bankasından (ObligorBank) bir eşleşme raporu alır,varsa eşleşmeyen kısımları kabul etmesi için davet edilir

7- Satıcının bankası (Recepient Bank) başarılı eşleşme konusunda satıcıya bilgi gönderir İşlemin Tamamlanması(Settlement)

8- Satıcı,alıcının malı çekebilmesi için kağıt belgeleri doğrudan alıcıya gönderir

9- Alıcının bankası vadesinde alıcının hesabını borçlandırır, paraları satıcının bankasına gönderir ve satıcının bankası dasatıcının hesabını alacaklandırır, yani satıcıya ödeme yapar.

BPO' nun Satıcılar için avantajları;

Nakit akışı optimizasyonu, zamanında ödeme alma, alacakları erken tahsil edebilme,ödeme riskini bertaraf etme,uyumsuzluk(rezerv) riskini ortadan kaldırma,nakit tahminlerini düzeltme,e-fatura entegrasyonunu kolaylaştırma, prefinansman ve postfinansman imkanları, faktöringe alternatif bulma,faiz maliyetini azaltma yararı olacaktır.

BPO'nun alıcılar için avantajları;

Nakit akışı optimizasyonu, ödeme zamanını kontrol altında tutma, kredi kullanımı optimizasyonu,tedarikçilere zamanında ödeme, idari masrafları azaltma, araştırma ve tartışmaları azaltma, dış kaynak kullanım imkanları, ödeme sürelerini uzatma, ticari terimleri müzakere etme, tedarik riskini azaltma.

Kısaca BPO Ödeme Şekli

BPO, geleneksel ödeme yöntemlerinin uygulama avantajlarıyla birlikte dijital gelişmelerin olanak sağladığı kolaylıkları birleştirmektedir.

BPO, ithalatçı bankasının ihracatçının bankasına verdiği ve elektronik ortamda belirlenen şartların gerçekleşmesi durumunda ödemenin belirlenen bir vadede yapılmasını sağlamaktadır.

BPO, dış ticaret sektöründeki şirketler için yeni alternatiftir, mevcut ödeme yöntemlerine çözüm üretmek için geliştirilmiştir.

BPO, akreditifli ödeme yönteminde olduğu gibi geri dönülmez bir banka taahhüdüdür.

BPO, elektronik akreditif şeklinde anılmakla birlikte bir akreditif değil, yeni bir ödeme şeklidir.

BPO mevcut ödeme şekillerine ek olarak dünya ticaretine kolay, daha ucuz, pratik ve banka güvencesi içeren bir alternatif ödeme şeklidir.

BPO, Mal Mukabili ile Akreditif arasındaki boşluğu doldurmaktadır.

BPO, Mal Mukabili ödeme yönteminin pratikliğiyle Akreditifin güvencesi ile birleştirir.

BPO, Akreditifin orijinal belgeler nedeniyle söz konusu olabilecek gecikme ve rezerv ihtimalini ortadan kalkmaktadır.

BPO, ihracatçılara finansman imkanları sağlamaktır.

BPO'nun sağladığı faydalar özetle şu şekildedir;

  • Mal Mukabili ödeme yöntemine banka güvencesi getirmektedir,
  • Standart mesajlar içerdiği için rezerv konularını azaltmaktadır,
  • Düşük maliyetlidir,
  • Pratik, kolay ve hızlıdır,
  • İhracatçılara finansman imkanları sağlamaktadır,
  • İthalatçının riskini ortadan kaldırmaktadır
  • Dijital veriye müsaittir,
  • Operasyonel riskleri minimize eder,
  • Evrak kontrolü ve gecikmesi olmaz,
  • Fiziki belge yoktur,

BPO Ödeme Şekli