ATR ve Menşe İspat Belgeleri Mevzuatı

  • ATR ve Menşe İspat Belgeleri Mevzuatı

    Menşe ispat ve ATR belgeleri ile ilgili 148 ve 149 nolu Gümrük Genel tebliğlerinde değişiklik oldu. Çok önemli olmadıkları için yazımızın ekinde paylaşmadık. Genel olarak yeni e-vize sistemine uyumlu hale getirilmiş.
    Ayrıca ilgili odalardan alınıp 6 ay içinde kullanılmayan belgeler için açıklama zorunluluğu getirilmiş. Bu açıklamaların bir sonraki belge talebinde  dikkate alınacağı vurgulanmış.