Askıya Alma Sistemi

 • Askıya Alma Sistemi

  Askıya alma sistemi nedir?

  Askıya Alma Sistemi, Türkiye ve AB’de üretimi bulunmayan sanayi ürünleri için gümrük vergilerini askıya alma, AB ve Türkiye’de üretimi bulunan ancak yetersiz olan ürünler için ise tarife kontenjanı (kota) uygulanmaktadır. Bu uygulama ile sanayicimizin ham maddelere erişiminin kolaylaştırılması ve uluslararası piyasada rekabetçiliğinin artırılması hedeflenmektedir. Diğer taraftan, ülkemiz ile Avrupa Birliği arasındaki Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı demir çelik ve kömür ürünleri askıya alma sisteminin kapsamının dışındadır.

  Faydalı Bilgi

  ‘Bitmiş/nihai ürünler ve perakende satış amacı taşıyan ürünler askıya alma rejimine konu edilemez’

  Hangi ürünler için askıya alma / kota başvurusu yapılabilir?


  • Türkiye’de yerleşik üreticilerin üretimlerinde kullandığı,

  • Türkiye ve AB’de imalatı bulunmayan (imalatın bulunması ancak yetersiz olması durumunda kota başvurusu yapılabilir),

  • Askıya alındıktan sonra yıllık tahsil edilmeyecek gümrük vergisi miktarı 15.000 Avro karşılığı Türk Lirasından az olmayan hammadde, yarı mamul ya da imalat bileşenleri için askıya alma / kota başvurusu yapılabilir.

  Kimler askıya alma / kota başvurusu yapabilir?


  • Türkiye’de yerleşik,

  • Başvurusu konusu ürünü üretiminde kullanan üretici firmalar askıya alma kota başvurusu yapabilir.

  Başvurular ne zaman yapılır?

  Askıya Alma Sistemi’ne dair tüm süreçler aşağıdaki zaman çizelgesinde özetlenmiştir.


  Başvurular nasıl yapılır?

  Tüm belgeler elektronik ortamda askiyaalma@ticaret.gov.tr e-posta adresine ve ayrıca ıslak imzalı olarak fiziki posta yoluyla Genel Müdürlüğe iletilecektir. Aşağıda her bir başvuru türü için ibraz edilmesi gereken belgeler sıralanmaktadır. Hem Türkçe hem de İngilizce ek ve formlardaki bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Tebliğ hükümlerine göre yapılan ve Bakanlığa iletilen başvurular için ayrıca;


  • Başvuru/itiraz konusu ürüne dair teknik bilgiler (teknik resimler, block diyagramları, fotoğraf, katalog, kimyasal formül vs)

  • Talep konusu ürünün AB veya Türkiye’de yerleşik, mevcut veya potansiyel üreticilerinin isim ve adresleri ile talep konusu ürünün tedarikine ilişkin talep sahibi firmayla üretici firmalar arasındaki görüşme detayları

  • Geçerli kapasite raporu belgeleri gereklidir.

  Askıya Alma Sistemi nasıl işlemektedir?

  Bakanlığa yapılan başvurular, Avrupa Komisyonu (Komisyon) bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik Tarife Sorunları Grubuna (ETSG) iletilmektedir. Tüm AB üyesi ülkeler ve Türkiye’den toplanan talepler (askıya alma, temdit, itiraz) ülkemiz delegelerinin de katıldığı ve yukarıda takvimi verilen toplantılarda müzakere edilir. Bu müzakereler sonucunda, ilgili dönemin askıya alma rejimi güncellemeleri (uygulamaya giren ve çıkan ürünler) Komisyon’a iletilir. Komisyon tarafından nihai kararın verilmesini müteakip, Askıya Alma Sistemi güncellemeleri AB ve Türkiye’de eş zamanlı olarak yürürlüğe girer.

  Mevcut askıya alma uygulamasının yenilenerek uzatılması (temdit)

  Askıya Alma Sistemi kapsamına alınan bir ürüne 5 yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti tanınmaktadır. Bu sürenin bitiminde ilgili askıya alma yeniden gözden geçirilmekte ve söz konusu askıya almanın sona ermesi kararlaştırılabilmektedir. Dolayısıyla yürürlükteki Askıya Alma Sistemi kapsamında ithalatı yapılan bir ürün için, askıya alma süresi sona ermeden önce temdit başvurusu yapılması gerekmektedir.

  Biz Neler yapıyoruz?

  Yukarıdaki bilgilere göre firmanız sanayici ve üretim yapan bir firma ise düşük gümrük vergili eşyanın ham maddesi kullanılmak isteniyorsa bizimle iletişime geçiniz size en uygun sistemi Gümrük işlemleri kontrol şubemiz’le değerlendirip sisteminize dahil edelim.

  Askıya Alma Sistemi