Antrepolarda Alan Kiralanması

  • Antrepolarda Alan Kiralanması

    Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar,13/09/2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de; Türk Parası Kıymeti Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 no.lu Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2018-32/51 no.lu Tebliğ ise 06/10/2018 tarihli ve 30577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

    Bu kapsamda, antrepo olarak kullanılan yerlere ilişkin düzenlenen kira sözleşmelerinde ve antrepo işleticisi ile kullanıcısı arasında düzenlenen sözleşmelerde, söz konusu Karar ve Tebliğin ilgili maddelerine göre işlem yapılması yani mevzuat hükümlerine uyulması konusunda uyarı seklinde bilgilendirme yapmıştır.

    Sonuç olarak Antrepolar’da verilen hizmet faturaları eskisi gibi döviz cinsinden kesilmeye devam edebilir. 
    Ancak nasıl ki Gelir İdaresi Başkanlığının B.07.1.GİB.4.34.17.01- KDV.17-511 sayılı yazısında Antrepolarda alan kiralanması gümrük mevzuatı dahilinde bir işlem olmadığından KDV’li fatura kesilmesi hükmolunmuşsa aynı şekilde faturalar da 2018-32/51 nolu tebliğe istinaden TL cinsinden olması zorunludur.