Antrepo Teminat Oranlarında Değişiklik

  • Antrepo Teminat Oranlarında Değişiklik

    T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 23.07.2020 tarih, 56074795 sayılı “Antrepolarda Teminat İşlemleri” konulu yazısı ekte sunulmuştur.

    Buna göre antrepolarda konulacak eşyanın teminat oranı genel olarak (bazı istisnai ürünler hariç) %10‘dan %25‘e çıkarılmıştır.