Ana Konşimentoda Navlun Bedeli Yazması

 • Ana Konşimentoda Navlun Bedeli Yazması

  Bu güne kadar olan uygulamalarda ana konşimentoda herhangi bir
  navlun bedeli yazıyor ise ve bu bedel gerçek olarak ödenen tutardan yüksek
  ise vergiye esas tutar olarak yüksek olan beyan ediliyordu. Zira yüksek olan
  tutar beyan edilmediği takdirde ceza tahakkuk ettiriliyordu. Bu durum da haksız
  olarak fazladan vergi ödenmesine yol açıyordu.

  “ Ekteki yazı ile genel müdürlük bu konuya açıklık getirdi ve var olan yanlış uygulamanın önüne geçti.”

  Havayolu Konşimento Navlun Bedeli