Ana Konşimentoda Navlun Bedeli Yazması

Ana Konşimentoda Navlun Bedeli Yazması

Bu güne kadar olan uygulamalarda ana konşimentoda herhangi bir navlun bedeli yazıyor ise ve bu bedel gerçek olarak ödenen tutardan yüksek ise vergiye esas tutar olarak yüksek olan beyan ediliyordu. Zira yüksek olan tutar beyan edilmediği takdirde ceza tahakkuk ettiriliyordu. Bu durum da haksız olarak fazladan vergi ödenmesine yol açıyordu.

“ Ekteki yazı ile genel müdürlük bu konuya açıklık getirdi ve var olan yanlış uygulamanın önüne geçti.”Havayolu Konşimento Navlun Bedeli