85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Dış Ticarete Etkileri

 • 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Dış Ticarete Etkileri

  ÖNEMLİ HUSUSLAR:

  DEĞİŞİKLİK YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ: 13.09.2018

  VERİLEN SÜRENİN SON GÜNÜ: 13.10.2018

  DEĞİŞİKLİK KİMLERİ KAPSIYOR: TÜRKİYE’DE YERLEŞİK KİŞİLERİ (GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ)

  DAHA ÖNCE İMZALANMIŞ YUKARIDA SAYILAN TÜRDEKİ VE DÖVİZ ÜZERİNDEN BELİRLENEN TÜM BEDELLER DE 30 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE TL YE ÇEVRİLMESİ GEREKECEK.!

  Mevzuat Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180913-7.pdf

  HANGİ TÜR İŞLERİ KAPSIYOR: 
  1- DÖVİZ CİNSİNDEN YAPILAN MENKUL VE GAYRİMENKUL ALIM SATIM,
  2- TAŞIT VE FİNANSAL KİRALAMA DAHİL TÜM MENKUL VE GAYRİMENKUL KİRALAMA,
  3- LEASING,
  4- İŞ,
  5- HİZMET,
  6- ESER SÖZLEŞMELERİNDE 

  SÖZLEŞME BEDELİ VE SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN DİĞER TÜM ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KAPSIYOR.

  İSTİSNASI: İLGİLİ BAKANLIKÇA BELİRLENEN HALLER
  İLGİLİ BAKANLIK: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

  OLASI PROBLEMLER:

  1- En öncelikli olarak yapılan yurtdışı taşıma sözleşmeleri için; 

  Personel gideri, kira gideri, elektrik su gibi toplam maliyete çok fazla etki etmeyen giderler hariç yapılan iş ya da ifa edilen hizmetin giderlerinin tamamı döviz cinsindendir. 

  Bunlara ek olarak ithalat taşımaları gümrük ithalat beyannamelerinde, ihracat taşımaları ise gümrük ihracat beyannamelerinde döviz olarak istatistiki kıymete eklenir. Daha sade bir dille yazmak gerekirse; ithalat taşımaları ithalat, ihracat taşımaları ise döviz kazandırıcı hizmet olarak ihracat sayılır. 

  Böyle bir durumda ithalat ve ihracat taşıma sözleşmelerinin TL cinsinden olması ticaretin olağan akışına tersdir. Serbest piyasanın buna tepkisi temel prensipler üzerinden bir sözleşme yapılarak ücret detaylarının sözleşme dışı farklı yollar ile garantiye alınması olacaktır.

  2- Yurtiçinde konsolosluk onaylı vekaletname ile işlem yaptıran ve potansiyel vergi numarası almış tüzel kişiliklerin durumu netleştirilmelidir. Zira “to the order”(emre gelen eşya) olarak gelip faturası potansiyel vergi numarası ile burada kesilen eşyalar için yapılan sözleşmeler problem yaratacaktır.

  3- Distribütörlük anlaşmaları ile ülkemizde gümrüklü depolara gelip oralardan satışı yapılan sözleşme kapsamı ürünler, ihracat ya da üretim için kullanılacak  ithal girdi sözleşmelerinde yerli distrübütörler ile yapılan sözleşmeler(kömür, alüminyum külçe, plastik ham maddesi, yüksek teknoloji ürünleri, dünyada tekel olan ham maddeler). Bu konu çok önemlidir. bahse konu ürünler ikame edilebilir yerli ürünler olmadığından ihracat ve üretimi doğrudan etkileyebilir. Ayrıca hiç bir satıcı TL cinsinden sözleşme güncellemeye yanaşmayacaktır.

  4- Eski tarihli sözleşmelerin yeniden düzenlenmesi konusunda yazılı yapılması konusunda karşısında imzalamaktan imtina eden veya ulaşılamayan yetkililer yüzünden imzalanamayan sözleşmeler gündeme gelecek ve tek taraflı olarak yapılan TL ye çevirmelerde borçlu tarafından hangi kurdan çevrileceği tartışması yüzünden de uygulanması aşamasında yine sorunlar yaşanacaktır.

  5- Son olarak da döviz cinsinden borçlanmış firmaların da mali hassasiyetleri göz önünde bulundurulmalıdır. En azından geçiş dönemi için döviz cinsinden borçlu firmalara kolaylaştırmalar  sunulmalıdır. İçinden geçtiğimiz bu hassas dönemde her hangi bir firmanın maddi olarak kötü gidişi bütün ülke ticaretini negatif etkileyebileceği unutulmamalıdır.