2018 Değerlendirmesi ve 2019’da ki Yenilikler

 • 2018 Değerlendirmesi ve 2019’da ki Yenilikler

  Öncelikle 2018 yılı için bol vergili ve denetimli bir yıl oldu diyebiliriz. Bilindiği üzere 2015 yılının başından beri kademeli olarak bir çok ürüne ilave gümrük vergisi getirildi ve bu gelenek 2018 yılında da bozulmadı. Özellikle oyuncak ve medikal sektörü gibi sektörlerde bir çok ürüne ilave gümrük vergisi getirildi. 
  Bir yandan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmalara bir çok kolaylık gelirken bir yandan da yeni bir denetim mekanizması oluşturularak işlemlerinin yıllık olarak faaliyet raporları yoluyla kontrol altında tutulması sağlandı.
  Bazı ürün denetimi tebliğlerine yeni GTİP’ler eklendi ve Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği adı altında yeni bir tebliğ yayınlandı. Bütün itirazlara rağmen araç lastikleri de bu  tebliğe eklendi (2019 yılında dediğimiz gibi uygulanamaz olduğundan kaldırıldı).
  Ancak 2018’in bize göre en önemli olayı dolaşım ve menşe belgelerinin pratik olması için elektronik sistemden vize edilmesi oldu. Akabinde Euro-1 ve ATR’ler ıslak imzasız olduğu ve Gümrük Birliği mevzuatına aykırı olduğu gerekçesi ile üye ülkelerde reddedilmeye başlandı. Sonuç olarak hem elektronik vize hem de gümrük vizesi yapıldığından bu evrakların düzenlenmesi çok daha meşakkatli bir hal almaya başladı.
  2019 yılına gelecek olursak;
  2019 yılı için yeni ürün güvenliği denetimi tebliğleri çıktı. Bu tebliğlerde ilk göze çarpan uygulanmasında aksaklıklar çıkan ve haksız cezalara yol açan 2016/9 sayılı genelgeler çeşitli ürün güveliği tebliğlerine işlenmiş. Örnek vermek gerekirse artık bir ürününüzün CE’ye tabi olduğu ithalat sonrası tespit edildiğinde direk olarak size ceza kesilemeyecek. Önce tebliğlerde işaret edilen kurum serbest piyasadaki ürünleri denetlenecek ve denetlemenin sonucuna göre işlem uygulanacak.

  2018-2019 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Mevzuat Eski-Yeni Karşılaştırması

  2019 yılında diğer bir yenilik ise Gümrük Yönetmeliğinde oldu. Bununla alakalı karşılaştırma tablosu ektedir. En önemli gelişme yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin (YGM) görev ve çalışma alanlarında oldu. Eskiden 1 YGM 6 antrepoya bakabilirken şimdi bu sayı 4’e düştü. Ayrıca eskiden YGM’ler her yerde YGM’lik yapabilirken şimdi aynı gümrük müşavirleri gibi bağlı oldukları bölgede yapabilecekler. Bu durum YGM’lerden alınan hizmeti daha zor bulunur hale getirecek. Ayrıca antrepo ve geçici depolama alanı açma izinlerinde ve gümrüklerde iş takibi izinlerinde de bazı değişiklikler oldu. Değişiklik tablosunu buradan indirebilirsiniz.
  GTİP korelasyon tablosunda da her sene olduğu gibi bazı değişiklikler oldu. İlgili değişiklik tablosuna linkten ulaşabilirsiniz;
  2019 yılı için beklediğimiz en büyük yenilik ise e-gümrük beyannamesi olacaktır. Şu an hızlı kargo işlemleri için uygulamaya konulan sistemin bir benzerinin 2019 yılında bütün gümrük işlemleri için uygulanması bekleniyor. 2011 yılında da böyle bir uygulamaya teşebbüs edilmişti fakat o zamanki alt yapı yetersizliğinden yürürlükten kaldırılmıştı.
  2019 yılında öngörüldüğü gibi bu uygulamaya geçilirse sahada iş takibi yapanlara iş sadece beyannameler kırmızı hatta düşerse gelecek.
  Her hangi bir sorunuz olduğunda bizimle irtibata geçebilirsiniz.