18.2 milyon Beyannameye Ceza Haberleri Hakkında

 • 18.2 milyon Beyannameye Ceza Haberleri Hakkında

  Bir süredir basında da yer bulan 18.2 milyon beyannameye ceza gelebileceği söylentileri ile alakalı biz de bir açıklama yapalım ve durumu netleştirelim istedik. 
  Aşağıdaki linklerden basına yansıyan haberlerden bazılarını bulabilirsiniz;
  Sözcü Gazetesi Haberi
  Haberler.com Haberi
  Dunya.com Haberi
  Bahse konu olası cezalar 131 TL’dir.
  Bu miktar ilk bakışta düşük gelebilir ancak bu kadar olay olmasının sebebi Türkiye’de yapılan neredeyse bütün beyannameleri kapsıyor olmasıdır.
  Bu olası cezalar ithalat veya ihracat farketmeden her beyannamede doldurulması zorunlu bir alan ile alakalı olduğundan dış ticaretle uğraşan her firma için tehdit.
  Nedenini kısaca açıklamak gerekirse;
  Gümrük Beyannamelerinin 24. Hanesine yurt dışı firma ile yapılan sözleşmenin türü yazılır Belli bir sözleşme kapsamı olmayan işlemlerde ise gümrük müşavirliği firmaları diğer seçeneğini seçer. 
  Bir gümrük müfettişi 18.08.2017 tarihli, 371-A/06 sayılı Cevaplı Raporun 5 maddesinde bunun böyle olmaması gerektiği ve 11 nolu kodda geçen doğrudan satın alma/satma seçilmesi gerektiğini belirtmiş (ilgili kodların listesi ektedir).  
  İlgili 24. hane sözleşme türünü içeren kutucuk olup doğrudan satın alma da bir sözleşme türüdür. Bu durumda bir sözleşme olmadan satın alma yapan firma neden bir ilgili kutucuğa 11 kodunu yazmak zorunda.
  Kaldı ki cezai müeyyideler kanunlarla belirlenebilir. Bahse konu cezalar yönetmeliğin bir ekine istinaden yazılmış ve kanunen olmaması gereken cezalardır.
  Uluslararası anlaşmalar ve yerel mevzuatta daha bir sürü engel olasına rağmen bahse konu cezalar ilgili rapora istinaden başta İstanbul ve Antep gümrükleri olmak üzere çeşitli gümrüklerde firma bazlı olarak toplu şekilde kesilmeye başlanmıştır.
  Duruma karşı Türkiye’deki 5 gümrük müşavirleri derneği birleşmiş ve ortak hareket etme kararı almıştır. Öncelik olarak ortak bir itiraz dilekçesi hazırlanmış olup itirazlarda bu dilekçe kullanılması tavsiye edilmiştir. (ilgili dilekçe ektedir)
  Hem bireyse olarak biz hem de Gümrük Müşavirleri Dernekleri bu cezalara karşı elinden geleni yapmaktadır.
  Umarız artık basına da yansımış bu konuda yetkililer bir önlem alır ve bu haksız cezalar daha fazla yayılmadan durdurulur.

  İşlemin Niteliğine İlişkin Kodlar